آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

در چهارده قرن اخیر نوشته‌های بی‌شمار ادبی شامل کتاب، مقاله و گزارشات پژوهشی درباره کیفیت معجزه آسای قرآن به رشته تحریر در آمده است. در این نوشته‌ها فصاحت بیان، فضیلت ادبی، معجزات علمی، سبک و حتی جاذبه آهنگ تلاوت قرآن تشریح شده است.
با وجود این، تحقیق در اعجاز قرآن متاسفانه در برخی از تفاسیر به علت احساسات بشری، بی‌طرفانه صورت نگرفته و بسته به عقیده و سلیقه شخصی، این پژوهش ها صورت گرفته و باعث شده که افرادی نادان، علیه آن قلم ‌فرسایی کنند.
یکی از پدیده‌های بی‌نظیری که در قرآن وجود دارد و درهیچ کتاب نوشته شده دست بشر یافت نمی‌شود، ترکیب ریاضی عناصر آن است.

همچون سوره‌ها ، آیه‌ها ، لغات ، تعداد حروف ، تعداد کلمه‌های هم‌ خانواده ، تعداد و انواع اسم‌های الهی، طرز نوشتن بعضی لغات، عدم وجود یا تغییر عمدی بعضی حروف در بعضی لغات و بسیاری از عوامل دیگر قرآن، به غیر از محتویاتش‌، همگی دارای ترکیبی خاص هستند.

سیستم ریاضی قرآن دو جنبه مهم دارد؛ انشاء ریاضی و ساختمان ریاضی قرآن که شامل شماره سوره‌ها و آیه‌ها است. به خاطر همین کدهای ریاضی جامع است که، کوچکترین تغییر در متن یا ساختمان ترکیبی قرآن، بلافاصله آشکار می‌شود.

رمزهای اعجاز آمیز قرآن منحصراً از این قرارند:

۱) اولین آیه قرآن «بسم‌ الله الرحمن الرحیم» دارای ۱۹ حرف عربی است.
۲) قرآن ‌مجید از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و این عدد به ۱۹ قابل تقسیم می‌باشد.
۳) اولین سوره‌ای که نازل شد سوره علق (سوره شماره ۹۶ ) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.
۴) سوره علق ۱۹ آیه دارد.
۵) سوره علق ۲۸۵ حرف دارد و این عدد به ۱۹ قابل تقسیم می‌باشد.
۶) اولین بار که حضرت‌ جبرئیل با قرآن فرود آمد ۵ آیه اولی سوره علق را آورد که شامل ۱۹ کلمه است.
۷) این ۱۹ کلمه، که به تعداد حروف «بسم‌ الله الرحمن الرحیم» است ، ۷۶ حرف دارد.
۸) دومین باری که حضرت جبرئیل فرود آمد ۹ آیه اول سوره قلم (سوره شماره۶۸) را آورد که شامل ۳۸ کلمه است.
۹) سومین بار که حضرت‌ جبرئیل فرود آمد ۱۰ آیه اول سوره مزمل (سوره شماره ۷۳) را آورد که شامل ۵۷ کلمه است.

آیا در تاریخ، کتابی را می شناسید که مانند قرآن بر طبق یک سیستم عددی قوی این چنین تنظیم شده باشد.؟

آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

الف: کلمه الله ۲۶۹۸ مرتبه در قرآن تکرار شده است که مضربی از عدد ۱۹ است (۱۴۲x 19) و تعداد حروف «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» نیز ۱۹ مورد می‌باشد.

مسئله جالب این‌ که در سوره اخلاص بعد از «قل هو الله احد» جمله «الله الصمد» آمده است؛ در صورتی که اگر «هو الصمد» می‌آمد، جمله صحیح بود.« از نظر دستور زبانی باید الله که فاعل است و ضمیر آن «هو» می‌شود می‌آمد؛ اما با این حال الله آمده است.»

اگر به جای الله ضمیر «هو» می‌آمد، سیستم ریاضی قرآن به هم می‌ریخت و این مسئله‌ شباهت زیادی به همان «اخوان» و «قوم» در سوره ق دارد.

ب: مورد جالب دیگر، در سوره مریم حروف مقطعه «کهیعص» می‌باشد که به صورت حروف آغازین آمده است.

این حروف در سوره مریم، به صورت جداگانه با این تعداد به کار رفته‌اند، حرف«ک» ۱۳۷ مرتبه، حرف«ه» ۱۶۸ مرتبه، حرف«ی» ۳۴۵ مرتبه، حرف«ع» ۱۲۲ مرتبه، حرف«ص» ۲۶ مرتبه.

 اسرار قرآن

در قرآن بعضی از کلمات با کلمه‌های دیگر که از نظر معنی با هم دیگر تناسب دارند یکسان به‌ کار رفته‌اند. مثلا:

۱- کلمه«حیوه» ۱۴۵ بار با مشتقات آن در قرآن به کار رفته است و به همان تعداد(۱۴۵بار) کلمه «موت» با مشتقاتش به کار رفته است.
۲- کلمه «دنیا» ۱۱۵بار و کلمه «آخرت» هم ۱۱۵ بار به کار رفته است.
۳- کلمه «ملائکه» ۸۸ بار در قرآن آمده است و کلمه «شیاطین» نیز به همان تعداد ۸۸ بار به کار رفته است.
۴- کلمه «حر»« گرما » ۴۰ بار و کلمه «برد»« سرما » نیز ۴۰ بار به کار برده شده‌اند.
۵- کلمه «مصائب» ۷۵ بار و کلمه «شکر» نیز ۷۵ بار.
۶- کلمه «زکات» ۳۲ بار و کلمه «برکات» نیز ۳۲ بار.
۷- کلمه «عقل» و مشتقات آن ۴۹ بار و کلمه «نور» نیز با مشتقاتش۴۹ بار.
۸- کلمه «یوم»« روز » و «شهر»« ماه » در قرآن به ترتیب ۳۶۵ بار و ۱۲ بار به‌ کار رفته‌اند.
۹- کلمه «رجل»« مرد » و کلمه «امرأه»« زن » نیز ۲۴ بار در قرآن به کار رفته‌‌اند.
۱۰- کلمه «امام» به صورت مفرد و جمع، ۱۲ بار در قرآن آمده است.
آیا این پدیده‌های بی‌نظیر تصادفی است؟

آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

تعداد سوره‌ها، آیه‌ها و …

تعداد کل سوره‌های قرآن کریم ۱۱۴ سوره می‌باشد که از این میان ۸۶ سوره آن مکّی (یعنی در مکه بر رسول الله نازل شده است) و تعداد ۲۸ سوره آن مدنی است (در مدینه بر رسول الله نازل شده است). قرآن ۳۰ جزء‌ و تعداد ۱۲۰ حزب (قسمت) است.
کل آیات قرآن ۶۲۳۶ آیه می‌باشد.
کل کلمات قرآن ۷۷۹۲۷ کلمه می‌باشد.
کل حروف قرآن ۳۳۰۷۴۹ حرف می‌باشد.
کل کلمات نقطه دار قرآن ۱۵۵۰۷۲ کلمه می‌باشد که از این میان ۶۳۶۵۴ نقطه تکی و تعداد ۳۸۱۵۲ نقطه دوتایی و تعداد ۳۵۳۸ نقطه سه‌تایی می‌باشد.
هدف از تمامی‌ آنچه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر ما از جانب خداوند متعال آورده، در آن است که قرآن را خوب بخوانیم و درک کنیم و به آن عمل نماییم تا راه و رسم زندگی ما با آگاهی و بینش صحیح دنبال شود.

لذا خداوند متعال در تمامی‌ کتاب خود تأکید نموده است تا ما فقط قرآن خوان نباشیم، بلکه قرآن را بپا داریم، یعنی باید بعد از درک و فهم، آنچه را گفته شده است عمل کنیم.

اسرار قرآن

حروف مقطّعه اول سوره‌های قرآن کریم

• سوره‌های بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان و سجده با حروف الم شروع می‌شود.
• سوره‌های یونس، هود، یوسف، ابراهیم و حجر با حروف الر شروع می‌شود.
• سوره‌های مؤمن، فصلت، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف با حروف حم شروع می‌شود.
• سوره‌های شعرا و قصص با حروف طسم شروع می‌شود.
• سوره اعراف با حروف المص شروع می‌شود.
• سوره رعد با حروف المر شروع می‌شود.
• سوره مریم با حروف کهیعص شروع می‌شود.
• سوره طه با حروف طه شروع می‌شود.
• سوره نمل با حروف طس شروع می‌شود.
• سوره یس با حروف یس شروع می‌شود.
• سوره صاد با حرف ص شروع می‌شود.
• سوره شوری با حروف حمعسق شروع می‌شود.
• سوره ق با حرف ق شروع می‌شود.
• سوره قلم با حرف ن شروع می‌شود.

آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

حروف مقطعات نیز جزو علوم غریبه می‌باشد که هر کسی به قدر درک و فهم خود و لیاقتی که پیدا می کند می تواند از آن بهره‌مند ‌شود، نه بیشتر. یکی از راه های وارد شدن به این رموز ، استفاده از علم جفر { حروف ابجد کبیره و جفر ترتیبی } است.
ابتدا بایست بدانید که از مجموع یکصد و چهارده سوره قرآن کریم، بیست و نه سوره با حروف تهجی (به معنی تهدید یا توجه دادن مطلبی مهم) شروع می‌شود. که این سوره‌های بیست و نه گانه را مقطّعات می‌گویند.
حروف مقطّعه اول سوره‌های قرآن ۷۸ حرف است. مثل ؛ الم ، المر، یس،…و که پس از حذف حروف تکراری آنها، چهارده حرف، باقی می ماند. یعنی نصف مجموع حروف الفبا که آن را حروف نورانی می‌گویند و شامل:{ ا، م، ص، ر، ک، ه، ی، س، ح، ق، ن، ط، ع، ل}؛ می‌باشد که از مجموعه این حروف این جمله را می توان استخراج نمود:
صِراطَ عَلیٌ حَقْ نَمْسَکهُ
هرکه راه خدا را می‌خواهد، می‌بایست راه علی (ع) را دنبال کند.
پس اولین نتیجه ای که از استخراج حروف مقطعه گرفتیم این بود که : ۱۱۴ سوره قرآن خلاصه شد به بیست و نه سوره مقطعه و از ۲۹ سوره خلاصه شد به ۷۸ حرف مقطعه و بعد از ساقط کردن حروف تکراری به ۱۴ حرف نورانی جمله { صِراطَ عَلیٌ حَقْ نَمْسَکهُ } را استخراج نمودیم.
حال برای وارد شدن به مرحله دوم استخراج اسرار حروف مقطعات؛ آن لازم است محاسبات دیگری را انجام بدهیم.
ابتدا بایست: ۲۹ سوره‌ای که با آنها حروف مقطعات شروع می شود را ، تک تک ، حروف آن را انتخاب نموده و از طریق جفر کبیره ( جفرحروف شان را )؛ هر یک را جدا جدا محاسبه می کنیم .

اسرار قرآن

(( آموزش علم جفر به طور کامل در سایت گنجانده شده است))

بطور مثال سوره « طه » را انتخاب می کنید: ابتدا جفر کلمه { طه } را طبق قوانین جفر کبیره که در بالا ذکر شد را حساب نموده و عدد آن به دست می‌آورید. حرف ط مساوی با ۹ می باشد و حرف ه مساوی با ۵ می شود. حاصل جمع این دو عدد می شود عدد ۱۴؛ {۱۴ = (۹) ط + (۵) ه }؛
بنابراین عدد ۱۴ که ازاین محاسبه بدست آمده ؛ می شود عدد آیه سوره طه ؛ آن آیه را کنار گذاشته یاد داشت می کنید و به سراغ دیگر حروف مقطعه رفته و به همین صورت آنها را نیز محاسبه می کنید و یاد داشت بر می دارید.  هر کدام را تک تک مورد بررسی قرار می دهیم تا ببینیم حرف و یا کلمه مورد نظر در آیه چه بوده و منظور آن چیست. مثلاً :
کلید سوره طه در آیه ۱۴ آن که { اِنَّنی اَنا اللهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنا فَاعْبُدْنی وَ اَقِمِ الصَّلوهَ لِذِکْری } می باشد کدام است ؟
معنی آیه : اولاً بدان که منم خدای یکتا هیچ خدایی جز من نیست پس مرا به یگانگی بپرست و نماز را مخصوصاً برای یاد من بپادار.
با کمی بررسی و تفحص در این آیه درمی یابید جمله ؛ { اَقِمِ الصَّلوهَ } ؛ (نماز را بپا دارید) بیشتر توجه ما را جلب می کند. با برداشتی شهودی دراین آیه متوجه خواهیم شد که { یکی از نکته های کلیدی در این آیه و سوره می تواند همین باشد؛ نماز را بپا داریم نه آنکه فقط نماز خوان باشیم }. ( عمل کردن )؛
سوره العلق
عَبْدًا إِذَا صَلىَّ ؛ بنده‏اى را آن گاه که نماز می‏گزارد؟ (۱۰)؛
أَ رَءَیْتَ إِن کاَنَ عَلىَ الهْدَى ؛ چه پندارى اگر او بر هدایت باشد (۱۱)؛
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ؛ الا ای کسانی که ایمان آورده‌اید، چرا چیزی به زبان می‌گویید که در مقام عمل خلاف آن می‌کنید؟(سوره صف آیه ۲)؛
کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ؛ این عمل که سخن بگویید و خلاف آن کنید بسیار سخت خدا را به خشم و غضب می‌آورد. (سوره صف آیه ۳)؛
بقیه سوره‌ها را نیز به این ترتیب حساب می‌کنیم توجه داشته باشید؛ اگر در برخی از سوره ها تعداد آیه آن از عدد به دست آمده کمتر بود.

بایست عدد به دست آمده را به جفر صغیره تبدیل نمود تا عدد بدست آمده ؛ به عدد یک یا دو رقمی ختم شود. مانند سوره رعد که جفر کلمه ( المر) را حساب نموده، عدد ۲۷۱ ؛ به دست می‌آید. یعنی الف ( ۱) و الم (۳۰ ) و میم ( ۴۰) و ر (۲۰۰) که جمع این اعداد می شود؛ ( ۲۷۱ ) در اینجا می‌بینیم که سوره رعد این تعداد آیه ندارد و تعداد آیات آن سوره کمتر است.

در این مورد ؛ لازم است که جفر کبیره این کلمه را (المر ) به جفر صغیره عدد تبدیل کنید. { جفر کبیره این کلمه را (المر ) که عدد آن می شود ۲۷۱ } را به جفر صغیره آن تبدیل می کنید . { ۲ + ۷ + ۱}؛ می شود (عدد ۱۰ ).
پس عدد باقی مانده یعنی عدد ۱۰ می شود شماره آیه سوره (المر ). آن را در جدول خود منظور می کنید .

نتیجه سخن اینکه تمامی ‌دروس الهی که از طریق کتاب آسمانی به ما داده شده است.

آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

همچنین تمامی‌ آنچه را که در اسرار حروف مقطعات آمده است؛ این است که؛ خداوند متعال تمامی امور هستی را بر اساس عدالت پایه گذاری نموده و عدالت او در تمامی‌ مراحل هستی جاری و ساری است  و اگر انسان آن را در تمامی مراحل زندگی خود رعایت کنید بی شک رستگار خواهد شد.
اگر ابر مردی چون حضرت علی(ع) در طول قرون؛ زبان زد خاص و عام می‌شود. به خاطر این است که او در طول زندگی خود هیچگاه پای را فراتر از عدالت الهی نگذاشت و در تمامی‌ امور زندگیش سعی نمود؛ چه در حق خود چه در حق دیگران عدالت را ایجاد و اجرا نماید.
دلیل سوم آن این است که اگر دقت کنید؛ می بیند در اصول دین ما مسلمانان؛ دومین اصل از اصول دین ما: ((عدل است )). و این مهم بر آن است که حضرت حق خداوند متعال؛ عادل است و تمامی جهان هستی را بر اساس عدالت بنیان نهاده لذا لازم است که تمامی‌ مؤمنین نیز عدالت را چه در حق خود و چه در حق دیگران رعایت کنند، تا رضایت حضرت دوست را ایجاد نموده و رستگار شوند.
صِراطَ عَلیٌ حَقْ نَمْسَکهُ
هرکه راه خدا را می‌خواهد، می‌بایست راه علی (ع) را دنبال کند.

جدول حروف مقطعه سوره‌های قرآن کریم

ردیف سوره حروف مقطعه جفر کلمه توضیح جفر
۱ بقره الم ۷۱ فَذَبَحو ذبح کردن ( کمال ) ۷۱
۲ آل عمران الم ۷۱ تَکْتُمون پوشش ۷۱
۳ اعراف المص ۱۶۱ نَغْفِرْ لَکُمْ توبه ۱۶۱
۴ یونس الر ۲۳۱ اختلاف ضد ۶
۵ هود الر ۲۳۱ کتابٌ مُبین لوح محفوظ ۶
۶ یوسف الر ۲۳۱ تأویل الاحادیث علم تعبیر خواب ۶
۷ رعد المر ۲۷۱ سواءٌ عدالت ۱۰
۸ ابراهیم الر ۲۳۱ اُذْکُر نعمهَ الله ذکر نعمت ۶
۹ حجر الر ۲۳۱ مجنون صاحبان ذکر باید از همه چیز بگذرند ۶
۱۰ مریم کهیعص ۱۹۵ یوم یبعث حیاً نیک ‌بودن‌ روز ولادت(وفات)پایان‌تجرد ۱۵
۱۱ طه طه ۱۴ اقم الصلوه بپا دارید ۱۴
۱۲ شعرا طسم ۱۰۹ اجری پاداش را فقط خدا می‌دهد ۱۰۹
۱۳ نمل طس ۶۹ لایه قدرت خداوند ۶۹
۱۴ قصص طسم ۱۰۹ ربِطْنا ایمان ۱۰
۱۵ عنکبوت الم ۷۱ بِوالِدَیْهِ احسان به پدر و مادر ۸
۱۶ روم الم ۷۱ اَجَلٌ مُسَمّی همه چیز به غیر از خدا زمان دارد ۸
۱۷ لقمان الم ۷۱ جَناتُ النَعیم ایمان وبه فعل بودن ۸
۱۸ سجده الم ۷۱ ماءٍ مَهین گنج در خرابه است ۸
۱۹ یس یس ۷۰ حَیاً دل سپرده ۷۰
۲۰ ص ص ۹۰ وَهاب بخشندگی ۹
۲۱ مؤمن حم ۴۸ حَکَم عدالت ۴۸
۲۲ فصلت حم ۴۸ کانوا یَدْعون شرک : شریک گذاشتن برای خدا ۴۸
۲۳ شوری حمعسق ۲۷۸ المیزان عدالت ۱۷
۲۴ زخرف حم ۴۸ اَکْبَرُ بزرگی خداوند دلیل محکم ۴۸
۲۵ دخان حم ۴۸ صُبّوُا نتیجه عمل(مدار بیضی) ۴۸
۲۶ جاثیه حم ۴۸ تَشْکُرون شکر گذار باشید ۱۲
۲۷ احقاف حم ۴۸ مُصَدَّق تأیید کننده کتب الهی ( تورات ) ۱۲
۲۸ ق ق ۱۰۰ نَضیدٌ نظم ۱۰
۲۹ قلم ن ۵۰ صالحین صالح ۵۰
(۱) بقره، (۱۱) طه، (۲۱) مؤمن، (۲۷) احقاف
(۲) ( عدالت را بپا دارید )

جدول اسماءالحسنی

شماره اسم معنی عدد کبیر عدد وسیط عدد صغیر عدد جمل ختم به قصد و منظوری که دارید
۱ الله واجب الوجود و ثابت الوجود ۳۷ ۱۰ ۱۰ ۶۶ اسم جامع و کامل الهی (به هر مقصد گفته شود برآورده است)
۲ احد یگانه و واحدی که ثانی ندارد ۱۳ ۴ ۴ به قصد عزت یافتن
۳ اکرم کریم یا کرامت بخشنده ۲۶۱ ۲۷ ۹ وسعت زندگی و بزرگواری
۴ اول و الاخر شروع و پایان ندارد (ازلی و ابدی) ۸۳۸ ۹۱ ۱۹ به هر امر خیر مفید است
۵ بارّی خالق ۲۱۳ ۲۴ ۶ ۴۱۳ موفقیت در اختراع و اکتشاف
۶ باسط گسترش دهنده ۷۲ ۹ ۹ توسعه معاش و گسترش علم
۷ باطن پوشیده از چشم سر و بینا به بصیرت دل ۶۲ ۸ ۸ کشف سوء و وقوف به اسرار
۸ باعث برانگیزنده هر نفس متحرک و هر مرده و زنده ۵۷۳ ۶۰ ۱۵ برانگیختن به مقام ظاهری و باطنی
۹ باقی به وجود آورنده بدون حدوث و بقاء ۱۱۳ ۱۴ ۵ برای طول عمر و ادامه نعمت
۱۰ بدیع تازه و بی مانند و شگفت انگیز ۸۶ ۱۴ ۱۴ ابداع و اختراع، برآوردن حوائج
۱۱ بصیر بینای به همه امور پوشیده و پنهان ۳۰۲ ۳۲ ۵ مصونیت از امراض و آفات
۱۲ توّاب قبول کننده توبه ۴۰۹ ۴۹ ۱۳ ۸۰۹ اجابت دعا و خواسته‌ها
۱۳ جبّار قهّار و کفایت کننده و جبران کننده ۲۰۶ ۲۶ ۸ ۲۰۸ مصونیت و جبران گناه
۱۴ جلیل غنی و بی نیاز، قادر و مقتدر ۴۳ ۷ ۷ برای یافتن مقام
۱۵ جواد عطا کننده و بخشنده بدون عوض ۱۴ ۵ ۵ به قصد بهره برداری از کار
۱۶ حسیب حسابدار و حساب نگهدار ۸۰ ۸ ۸ تأمین مؤنه زندگی مادی و معنوی
۱۷ حفیّ و خفی لطیف و رحیم و از چشمها پوشیده ۷۸۸ ۸۶ ۲۳ پوشاندن اسرار و قضاء حوائج
۱۸ حفیظ حافظ و نگهبان ۹۹۸ ۱۰۷ ۲۶ امان از خرق و غرق
۱۹ حقّ ثابت و دایم در مقابل باطل ۱۰۸ ۱۸ ۹ ۲۰۸ کشف حقایق و نیل به حق
۲۰ حکیم عالم که عملش با علمش بر مصلحت استوار است ۷۸ ۱۵ ۱۵ برکت در کشت و زرع
۲۱ حلیم بردبار و صبور و شکیبا ۸۸ ۱۶ ۱۶ شرح صدر و وقوف به اسرار
۲۲ حمید شایسته‌و پسندیده ۶۲ ۸ ۸ برای شفاء مرضی
۲۳ حیّ زنده غیر قابل وصف و کامل ۱۸ ۹ ۹ ۲۸ به قصد بقاء و دوام تحرک
۲۴ خالق آفریننده هرچیز به مقدار و به هر‌ اندازه ۷۳۱ ۷۴ ۱۱ برای ساختمان و تشکیلات
۲۵ خبیر با خبر از همه چیز و عالم به حقایق امور ۸۱۲ ۸۳ ۱۱ به قصد وقوف بر امور
۲۶ خیر النّاصرین بهترین یار و یاری کننده ۱۱۶۱ ۱۱۷ ۹ به قصد کمک و یاری گرفتن
۲۷ دیّان بسیار ادا کننده دیون و جزا دهنده ۶۵ ۱۱ ۱۱ ۷۵ برای ادای قروض ظاهر و باطن
۲۸ ذاری خالق و باریّ و موجد است ۹۱۱ ۹۲ ۱۱ ۹۲۱ اطلاع بر عیب و نقص
۲۹ رائی علم و بصیرت الهی است بر موجودات ۲۱۲ ۲۳ ۵ به قصد بلندی درجه و دید وسیع
۳۰ رزّاق بسیار روزی بخش و روزی دهنده ۳۰۸ ۳۸ ۱۱ برکت و وسعت در روزی
۳۱ رب ملک و سیّد و مقتدر ۲۰۲ ۲۲ ۴ ۲۰۴ حفظ خانه و تربیت فرزند
۳۲ رحمن بخشاینده به جمیع مخلوقات ۲۹۸ ۳۷ ۱۹ الطاف خفیّه الهی
۳۳ رحیم بخشنده به مؤمنین ۲۵۸ ۳۳ ۱۵ الطاف خاص پروردگار
۳۴ رقیب حفیظ و مراقب و نگهدار ۳۱۲ ۳۳ ۶ مصونیت اعضاء
۳۵ رئوف رحیم و مهربان و بخشاینده ۲۸۷ ۳۵ ۱۷ طلب مهربانی در سایه بندگی
۳۶ سبّوح منزه از هر عیب، بسیار تسبیح شده ۷۶ ۱۳ ۱۳ صفای دل و روشنی باطن
۳۷ سَلام و سَلَم صدارت و صولت و بی نقص ۲۶۱ ۲۷ ۹ رضای به قضا و تسلیم شدن دل
۳۸ سمیع او شنواست ۱۸۰ ۱۸ ۹ اجابت دعا
۳۹ سیّد ملک و بزرگتر ،رهبر و بهتر ۷۴ ۱۱ ۱۱ مطاع شدن و زعامت و رهبری
۴۰ شافی شفادهنده، شفا بخشنده ۳۹۱ ۴۰ ۱۳ ۶۹۱ شفای امراض درونی و بیرونی
۴۱ شکور بسیار شکر پذیر و کرامت بخش ۵۲۶ ۵۸ ۱۳ شکر پذیرفتن
۴۲ شهید شاهد در هر مکان و هر زمان ۳۱۹ ۴۰ ۱۳ وسعت رزق و مقام
۴۳ صادق حقیقت و تزکیه کننده ۱۹۵ ۲۴ ۱۵ جهت وفای به عهد
۴۴ صانع سازنده و پردازنده و آموزنده ۲۱۱ ۲۲ ۴ مقبول القول شدن
۴۵ صمد چیزیست که قادر به وصف نیست (بی نیاز) ۱۳۴ ۱۷ ۸ جهت بی‌نیازی
۴۶ طاهر پاک کننده و مطهر ۲۱۵ ۲۶ ۸ برای پاکی و تخلیه شدن از رذائل اخلاقی
۴۷ ظاهر پیدا و آشکار به آثارش ۱۱۰۶ ۱۱۶ ۸ برای استخراج معادن و منابع کشور
۴۸ عدل راست‌پندار، راست‌گفتار، راست‌کردار ۱۰۴ ۱۴ ۵ یافتن خزائن
۴۹ عزیز قوی و ارجمند، نفوذ ناپذیر، شدید ۸۷ ۱۱۵ ۱۵ کشف اسرار و علوم کیمیا
۵۰ عظیم بزرگ، جلیل و سیّد ۱۰۲۰ ۱۰۲ ۳ بزرگ منشی و مهابت
۵۱ عفو بخشیدن جرایم و محو گناهان ۱۵۶ ۲۱ ۱۲ نیل به حسنات و نیکوکاری
۵۲ علیم دانا، دانای لنفسه، بنفسه، فی نفسه ۱۵۰ ۱۵ ۶ سعه ذهن و شرح صدر
۵۳ علی اعلی عالی منزّه از صفات مخلوق ۱۱۱ ۱۲ ۳ غلبه بر دشمن، رفع فقر، ارتقاء مقام
۵۴ غفور پوشاننده زشتی‌ها، آمرزنده جرمها ۱۲۸۶ ۱۳۴ ۱۷ رفع وسواس
۵۵ غنی بی نیاز از هر چیز و هرکس ۱۰۶۰ ۱۰۶ ۷ بی نیازی و مناعت طبع
۵۶ غیاث مغیث، فریادرس ۱۵۱۱ ۱۵۲ ۸ دستگیری و دادرسی و فریاد خواهی
۵۷ فاطر خالق و مبدع و آفریننده ۲۹۰ ۲۹ ۱۱ قضاء حوائج، قدرت، صنعت
۵۸ فالق
شکافنده و آفریننده و جدا سازنده ۲۱۱ ۲۲ ۴ هدایت به راه مستقیم ( به حالت تعادل )
۵۹ فتاّح گشاینده ۴۸۹ ۵۷ ۲۱ گشایش کارها، کشف معضلات
۶۰ فرد تنها، یگانه منفرد به ربوبیت ۲۸۴ ۳۲ ۱۴ مصونیّت از چشم مردم
۶۱ قابض گیرنده ۹۰۳ ۹۳ ۱۲ جهت طول عمر
۶۲ قاضی قضاوت کننده، داور ۹۱۱ ۹۲ ۱۱ قضاء حوائج و حکم به حق
۶۳ قاهر علاج خدعه و حیله و نیرنگ ۳۰۶ ۳۶ ۹ غلبه بر دشمن
۶۴ قادر و قدیر توانا بر هر چیز و هر کس ۶۱۹ ۷۰ ۱۶ سلطه بر کار، چیرگی بر خصم
۶۵ قدّوس طاهر و تقدیس و تطهیر ۱۷۰ ۱۷ ۸ مصونیت از زشتی و پلیدی
۶۶ قدیم مقدّم بر همه چیز بوده و هست ۱۵۴ ۱۹ ۱۰ طول عمر با عزّت
۶۷ قریب به همه کس و هر چیز نزدیک است ۳۱۲ ۳۳ ۶ برای تقرّب و قرب به حق
۶۸ قوی نیرومند، توانا، قادر ۱۱۶ ۱۷ ۸ حفظ از شرور و فِتن
۶۹ قیّوم قائم، دائم، پایدار ۱۵۶ ۲۱ ۱۲ رفع خوف و وحشت
۷۰ کافی کفایت کننده از معاش و برآورنده حوائج ۱۱۱ ۱۲ ۳ برای کفایت امور و انجام حوائج
۷۱ کاشف العز برطرف کننده ضرر و زیان ۴۷۸ ۵۵ ۱۹ رفع الم، دفع ستم
۷۲ کبیر بزرگ، بزرگوار، منزه از شبهه ۲۳۲ ۲۵ ۷ برای هدایت به مقصد
۷۳ لطیف غیر قابل اشاره به حسیّه ۱۲۹ ۲۱ ۱۲ رفع شداید
۷۴ مالک ملک فرمانروای کلّ هستی ۱۸۱ ۱۹ ۱۰ دوام حکومت و دوستی
۷۵ مبین مظهر و روشنگر و واحد ۱۰۲ ۱۲ ۳ حفظ از گرسنگی
۷۶ متکبّر مستحق کبریایی و تعظیم ۶۶۲ ۶۸ ۱۴ دوستی خلق
۷۷ مجید شریف، کریم، اکبر ۵۷ ۱۲ ۱۲ جمال و جلال یافتن
۷۸ مجیب اجابت کننده دعوات ۵۵ ۱۰ ۱۰ جهت ازدواج و امر خیر
۷۹ محیط احاطه داشتن به تمام موجودات و خلق ۶۷ ۱۳ ۱۳ تسلط بر امور
۸۰ مصوّر تصویرگر و نقشبند ۳۳۶ ۳۹ ۱۲ ۳۴۲ بهترین صورت و شاهکار
۸۱ مقیت حافظ و رقیب و قدیر ۵۵۰ ۵۵ ۱۰ نظم بر امور
۸۲ مؤمن مصدق به توحید و عامل ۹۷ ۱۶ ۱۶ حفظ از شرور، نیل به حقیقت
۸۳ مهیمن شاهد و شهید و نگهدار ۱۰۵ ۱۵ ۶ صفای باطن و روشنی ضمیر
۸۴ منّان منّت گذارنده و احسان کننده ۹۱ ۱۰ ۱۰ ۱۴۱ کسب نیکویی
۸۵ محیی زنده کننده و حیات بخش ۵۸ ۱۳ ۱۳ برای زنده داشتن و اثر دادن
۸۶ ممیت میراننده و جان ستان ۴۵۰ ۴۵ ۹ برای بی‌اثر گذاشتن و سرکوبی دشمن
۸۷ ناصر یار و یاور و کمک کننده ۳۴۱ ۳۵ ۸ غلبه و پیروزی
۸۸ نور منوّر و مفید و هدایت کننده ۲۵۶ ۳۱ ۱۳ روشنی دل، هدایت به کمال
۸۹ واحد ثبات و اثبات ۱۹ ۱۰ ۱۰ جهت عزت یافتن
۹۰ وارث میراث‌بر و بازستاننده ۷۰۷ ۷۷ ۱۴ بسط کلام، نفوذ کلمه
۹۱ واسع گسترش دهنده و پهن کننده ۱۳۷ ۲۰ ۱۱ دوستی در خلق و خوی آنها
۹۲ ودود دوست دارنده ۱۰ ۱ ۱ صدق گفتار
۹۳ وفیّ ، وفا کننده به عهد ۹۶ ۱۵ ۱۵ ۱۷۶ وفا به عهد
۹۴ وکیل قائم به حفظ حقوق ۶۶ ۱۲ ۱۲ حفظ از خرق و غرق و زیان و ضرر
۹۵ وتر فرد، یگانه ۶۰۶ ۶۶ ۱۲ خلاصی از ذلت
۹۶ ولیّ صاحب اختیار و مالک ۴۶ ۱۰ ۱۰ دوستی خلایق و ولایت داشتن
۹۷ وهّاب بسیار بخشنده ۱۴ ۵ ۵ برای طلب فرزند صالح
۹۸ هادی رهبر، راهنما، دلیل ۲۰ ۲ ۲ هدایت به کمال مطلق
۹۹ هو یا هو در لغت‌عبری: حق‌تعالی ۳۲ ۵ ۵ برای نیل به اسرار

همانطوری که در بالا گفته شد اولین آیه‌ای که به رسول الله ابلاغ شد، آیه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم: بود.

حال اگر توجه کنید، می‌بینید که جمله « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم » از ۱۹ حرف تشکیل شده است. اگر حرف مشدد آنرا هم حساب کنید با تشدید می‌شود ( ۲۲ حرف ) .

پس عدد ۱۹ را با عدد ۲۲ جمع می‌کنید (۴۱ می شود ۲۲+۱۹) پس عدد۴۱ می‌شود عدد کلیدی شما برای ورود به اسرار قرآن.

بهتر است در هنگام ذکر گرفتن و گفتن السماء الحسنی ، عدد جفر آن را که مربوط به اسم ذات احدیت می‌باشد، همیشه یکی از عدد را گرو ، نگه می‌دارند. (یعنی اگر عدد به دست آمده ۴۱ باشد، باید ۴۰ تای آن را حساب کنید یا بگویید) مثل الله هو که جفر عددی آن ۱۰۰۱ می‌باشد ؛ اما ۱۰۰۰ تای آن را می‌گویید. یعنی ۱۰۰۰ بار می‌گویید: الله دم، هو بازدم.
حال برای اینکه وارد اطلاعات و برخی از اسرار قرآنی شویم ، می‌بایست عدد ۱۹ را که رمزه ورودی قرآن بود با عدد بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم که ۴۰ می‌شود و کلید قرآن بود ، جمع می کنید و بعد جفر صغیره آن را حساب نمود که می‌شود عدد چهارده .
۴۰ +۱۹ = می شود ۵۹ به صغیره تبدیل شود یعنی ۹+ ۵ = می شود ۱۴ عدد کلیدی دیگر قرآن بدست می آید .
برای خواست خود، یکی از اسماء الحسنی را که به موضوع خواسته شما نزدیک باشد را انتخاب می کند.

جفر کبیره آن را حساب نمایید و آن عدد را با عدد کل سوره های قرآن کریم یعنی (۱۱۴ ) می باشد جمع می کنید.

سپس عدد بدست آمده را به عدد صغیره تبدیل می کنیم تا عددمان به عدد یک یا دو رقمی برسد .این عدد بدست آمده عدد سوره می باشد که انتخاب می کنیم .

سپس اعداد سن خود یا فردی را که می‌خواهید در مورد آن سوال بپرسید را با هم جمع کنید و به صغیره برسانید عدد آخر (عدد آیه) بدست می آید که جواب سوال شما است .