ارواح متعالی

ارواح متعالی

ارواح متعالیارواح متعالی

(( …. و نفخت فیه من روحی )) از روح خود در او دمیدم.

گر چه خداوند از روح خود در وجود تک تک انسان ها دمیده است اما تنها تعداد بسیار اندکی نسبت به کل انسانها در هر دوره قادر میشوند روح الهی را در خود بیدار کرده

و در نواحی بالایی روح خود مستقر گردند و به شناخت و تجربه روح الهی نائل شوند.

( و این در حالیست که آگاهی عموم مردم در نواحی پایین روحشان قرار دارد ).

این تعداد بسیار اندک را ارواح متعالی میگویند . اینان منتخبین خداوندند .

روح هایی هستند که توانسته اند روح الهی در وجود خود را آشکار و روحشان با روح خدا پیوند خورده و صفت یا صفاتی از خداوند در آنان تجلی پیدا کرده است .

نزدیکی ارواح متعالی با روح خداوند آنها را قادر به انجام اعمال خارق العاده بسیاری می کند .

برای برخی از آنها بر اساس تجلیات صفات خداوند که در وجودشان نهاده شده ، نمیتوان در توانایی آنان حد و مرزی قائل شد . به اذن خداوند به هر آنچه که

روح الهی قادر به انجام آن است قادرند .

بر بسیاری از امور واقفند و بر آنها احاطه دارند . اینان همان جانشینان خداوندند که تمامی فرشتگان در مقابلشان سر سجده فرود آوردند و از آنها که در واقع با روح خدا

یکی اند فرمان می برند .

بخاطر وجود توانایی های بسیار آنها و نزدیکیشان به خداوند ، بسیاری از مکاتب باطنی راه نجات خود را بر اساس ارتباط با ارواح متعالی بنا نهاده اند و آنان را

وسیله ای برای ارتباط با روح خدا دانسته اند .

مسلمانان ، مسیحیان، حتی هندوها و بوداییان و سرخ پوستان و …. کلید نجات بخششان را توسل به ارواح متعالی و طلب کمک و استمداد از آنان می دانند .

در میان مسلمانان اعتقاد به ارواح متعالی بسیار دیده می شود . اغلب اتفاق می افتد که یک مسلمان با توسل به بزرگی ، ( پیغمبر (ص) و امامان) از خدا طلبی میکند

و در واقع روحی متعالی را وسیله ارتباط خود با خداوند می داند تا او شفاعتش را نزد خدا بکند .

این اعتقاد وجود دارد که اگر متوسلان ، با تضرع و ملتمسانه و با عشق و ایمان و احترام روحی متعالی را صدا بزنند دعا و خواسته آنها بی جواب نخواهد ماند .

شواهد بسیاری وجود دارد که گویای تاثیر مستقیم یکی از بزرگان ، در زندگی دوستدارانشان بوده است . این رخدادها نه تنها در میان مسلمانان بلکه در میان مسیحیان ،

توسط بزرگان معنوی شان به وجود آمده است .

این مطلب را از دست ندهید!  ارواح را بشناسیم

ارواح متعالی با اتصال به خداوند هم قادر به اجابت دعاهای مادی اند و هم معنوی . آنها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به کمک و حمایت انسان ها می کنند و این

مهمترین رسالت آنان محسوب می شود .

آنان ارواحی هستند که راه قصدها و خواسته های خداوند را رفته اند و حال همانند کوهنوردی ماهر به پیچ و خم های راه آگاهند و می دانند چگونه مرید خود را بسوی

خداوند راهبر شوند .

ارواح متعالی

در برخی مکاتب باطنی برای کمک گرفتن از ارواح متعالی ، تنها به دعا و نیایش و استمداد و کمک از آنها اکتفا نمی کنند بلکه جسمشان را نیز در اختیار آنها قرار

می دهند و خواهان حلول آنها در کالبدشان می شوند .

توجیه آنها برای عملشان این است که چون ارواح متعالی به خداوند نزدیکند پس اگر در جسم کسی حلول کنند خیلی سریعتر موجبات تغییر و تحول شخصی را

ایجاد می کنند .

همانطور که با حلول روحی پلید به جسم فرد افکار پلید و زشت و کفر آمیز در او ظاهر می شود و بر روحش اثر می گذارد .

ورود روح متعالی به روح فرد باعث بروز ویژگی ها و خصوصیات آن روح در فرد خواهد شد .

از دیگر تاثیرات و توانایی های برخی ارواح متعالی می توان در معالجه انواع بیماری ها ، دیوانگی و حتی دور کردن ارواح پلید از جسم و جان زندگان نام برد .

ارواح متعالی از طرق گوناگونی به معالجه انواع بیماران می پردازند . این عمل یا با واسطه یا بطور مستقیم انجام میگیرد .

در طریق با واسطه گاه روح از طریق نیروی درمانگر به این کار مبادرت می ورزد.

گاهی نیز ممکن است کمک فراتر از آن باشد و با درخواست درمان گر یا بدون درخواست او اما به دلیل آمادگی روحی ( داشتن اهداف خیر ) او (و به خواست خداوند ) ،

انجام گیرد .

ارواح متعالی هیچ گاه در عملی که خلاف نظر خداوند باشد کمکی نمی کنند و تنها از خواست خدا پیروی می کنند .

شاید یکی از دلایلی که باعث شده برخی از ارواح متعالی در هنگام زندگی شان در زمین ، تعداد بسیار اندکی را شفا دهند این بوده که خواست خداوند تنها بر آن افراد

قرار گرفته است .

اما اغلب ارواح بطور مستقیم معالجه می کنند . گاهی بیمار نیز متوجه حضور و شفا بخشی روح متعالی می شود .

بسیاری از بیمارانی که بیماری لاعلاجی داشته اند بعد از دیدن رویایی که در آن رویا نوید خوب شدنشان را از روحی شنیده اند و یا برای مثال غذا و خوراکی توسط فردی

نورانی به آنها خورانده شده یا از آنها خواسته شده که عضو معیوب را حرکت دهند ، کاملا شفا یافته اند .

در درمان بیماری هایی که نشانی از نفوذ ارواح پلید در آن وجود دارد مانند انواع جنون ، ارواح متعالی بهترین راه درمان هستند . زیرا آنها از جهت قدرت و انرژی در سطحی

فراتر قرار دارند .

در مراحل شدید تسخیر روحی ، برای دور کردن روح پلید اغلب مراسمی که توسط افراد دارای قابلیت دور کردن ارواح شیطانی انجام میگیرد ، نتیجه بخش نیست و

تنها کار استمداد از ارواح پاک و متعالی برای خلاصی بیمار است .

در زمان حضرت عیسی مسیح(ع) این عمل توسط ایشان چندین بار انجام گرفت . ارواح پلید تاب مقاومت در برابر اوامر حضرت مسیح را نداشتند و با اشاره ای از طرف

حضرت مسیح جسم فرد زنده را ترک می کردند .

این مطلب را از دست ندهید!  اثبات روح و تاریخچه عقیده به آن

در کتاب انجیل داستانی روایت شده با این مضمون :

(( وقتی به سرزمین … رسیدند دو دیوانه زنجیری به ایشان برخوردند. این دو دیوانه در قبرستان زندگی میکردند و آنقدر خطرناک بودند که کسی جرات نداشت از آن

منطقه عبور کند ، تا چشمشان به عیسی افتاد شروع کردند به فریاد کشیدن که :

ای فرستاده خدا با ما چه کار داری ؟ آیا آمده ای تا قبل از وقت ما را عذاب دهی ؟

از قضا در آن حوالی گله خوکی می چرخیدند . پس ارواح ناپاک از عیسی خواهش کرده ، گفتند :

اگر میخواهی ما را بیرون کنی ما را به به درون جسم این خوک ها بفرست .

عیسی به آنها گفت : بسیار خوب بروید . ارواح ناپاک از وجود آن دو نفر بیرون آمدند و داخل خوک ها شدند. ناگاه تمام گله ، دیوانه وار به طرف پرتگاه دویدند و خود را به

دریاچه انداختند و خفه شدند ….

ارواح متعالی

• راه برقراری تماس با ارواح متعالی

در فرهنگ های مختلف شیوه های گوناگونی برای برقراری ارتباط وجود دارد . مانند دعا خواندن ، قربانی کردن ، روزه گرفتن ، نذر کردن و …..

البته تمام این آداب و مراسم اگر به درستی انجام گیرد برای برقراری تماس و استمداد موثر هستند . چرا که حتی برخی از این آداب را خداوند ، خود به انسان توصیه

کرده است . اما آنچه در پشت این مراسم باعث اثر بخشی آنها می شود ایمان و عشق است .

این مطلب را از دست ندهید!  اثبات روح و تاریخچه عقیده به آن

ایمان به اینکه کسی هست که صدای مرا می شنود و قادر است که خواسته مرا محقق کند .

انسان به هر چه عشق بورزد ، نزدیک می شود و در ارتباط قرار می گیرد و این ارتباط است که باعث دریافت کمک از روح متعالی می گردد .

ارواح متعالی تنها به عشق و ایمان خواهندگانشان پاسخ می دهند . کسی که اراده کند به ارواح متعالی نزدیک شود باید ظلمت را از خود دور کند .

ظلمت عبارت است از ناپاکی قلب .

هم چنین کسی که قصد دریافت کمکی از روحی متعالی را دارد ، باید کبر و غرور و طمع را کنار بگذارد .

چون ارواح متعالی افراد مغرور را دوست ندارند زیرا تنها خداوند را متکبر می دانند .

پس هر کس که آنها را می خواهد باید متواضع باشد تا آنها را بسوی خود جذب کند .

بنابراین از مهمترین راه های برقراری تماس با روحی متعالی و جذب حمایت او ، عشق . ایمان به خدا و ذکر نام خدا و اظهار محبت به روح متعالی و فراخواندن اوست .