از علوم غریبه بیشتر بخوانید۱۳۹۹/۱۰/۳ ۷:۵۸:۵۰

از علوم غریبه بیشتر بخوانید

از علوم غریبه بیشتر بخوانید

  • هاله نورانی انسان

هاله نورانی انسان

میدان ظریف انرژی اطراف انسان هاله نام دارد .این انرژی حیاتی تجلی چند بعدی انرژی درخشان کیهانی است ، که کالبد فیزیکی را در بر گرفته ، در آن نفوذ می کند . به آن حیات و معنا می بخشد .هاله تصویر کامل زندگی ما است . هاله در بر گیرنده ی آگاهی ما است ، همه ی افکار و احساسات و آگاهی ما از آن منشاء می گیرند ...

  • آرامش مورد نظر در دسترس نمی باشد ؟!

آرامش مورد نظر در دسترس نمی باشد ؟!

برای اینکه بتوانیم زندگی راحت تری داشته باشیم و در این دنیای شلوغ و پر هیاهو حداقل ساعاتی ذهنمان را از بیم ها و نگرانی ها برهانیم ولی واقعا آیا با مایکروفر و صندلی ماساژور و انواع لوازم برقی کنترل از راه دور و یوگا و چیزهایی از...

  • متعالی ساختن میل و آرزو

متعالی ساختن میل و آرزو

کنترل امیال ، به معنی عدم تسلیم شدن در برابر مسائل دنیوی و رفتن به سمت و سوی روحانی است .کنترل یا متعالی ساختن امیال ، مبارزه ی سرسختانه با آنها نیست .جنگ با امیال ، منجر به قوی شدن و شدت یافتن آنها می شود .درک و فهم را بپرورانید و تشخیص دادن را بیاموزید ، دعا کنید و آواز بخوانید...

Go to Top