از علوم غریبه بیشتر بخوانید۱۳۹۹/۱۰/۳ ۷:۵۸:۵۰

از علوم غریبه بیشتر بخوانید

از علوم غریبه بیشتر بخوانید

  • آرامش مورد نظر در دسترس نمی باشد ؟!

آرامش مورد نظر در دسترس نمی باشد ؟!

برای اینکه بتوانیم زندگی راحت تری داشته باشیم و در این دنیای شلوغ و پر هیاهو حداقل ساعاتی ذهنمان را از بیم ها و نگرانی ها برهانیم ولی واقعا آیا با مایکروفر و صندلی ماساژور و انواع لوازم برقی کنترل از راه دور و یوگا و چیزهایی از...

  • متعالی ساختن میل و آرزو

متعالی ساختن میل و آرزو

کنترل امیال ، به معنی عدم تسلیم شدن در برابر مسائل دنیوی و رفتن به سمت و سوی روحانی است .کنترل یا متعالی ساختن امیال ، مبارزه ی سرسختانه با آنها نیست .جنگ با امیال ، منجر به قوی شدن و شدت یافتن آنها می شود .درک و فهم را بپرورانید و تشخیص دادن را بیاموزید ، دعا کنید و آواز بخوانید...

Go to Top