اسرار قرآن۱۳۹۹/۸/۲۰ ۹:۲۷:۳۳

اسرار قرآن

آشنایی با اسرار قرآن

  • آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

آشنایی مقدماتی با اسرار قرآن

در چهارده قرن اخیر نوشته‌های بی‌شمار ادبی شامل کتاب، مقاله و گزارشات پژوهشی درباره کیفیت معجزه آسای قرآن به رشته تحریر در آمده است. در این نوشته‌ها فصاحت بیان، فضیلت ادبی، معجزات علمی، سبک و حتی جاذبه ...

رفتن به بالا