انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

بدون انرژی هیچ کاری انجام نمی شود ، فقط زمانی که به حد کافی انرژی داشته باشیم می توانیم درست بیندیشیم و مسائل را با بینشی دقیق و صحیح مورد ارزیابی قرار دهیم .
زمانی که انرژی کافی داشته باشیم می توانیم به مسائلی که برایمان اهمیت دارند و کارهایی که باید انجام شوند بپردازیم اما فراموش نکنیم تنها هنگامی می توانیم احساس خوشبختی را درون خویش پیدا کنیم که از انرژی ذخیره شده کافی برای افزایش کیفیت همه کارها در زندگی برخوردار باشیم .
در بدن ما برای تداوم حیات ، فعل و انفعالات بسیاری به طور خودکار انجام می شود .

فعل و انفعالاتی که هیچ گاه به آن فکر نمی کنیم . ما می توانیم از این فعل و انفعالات بدن خود انرژی لازم را خلق و احساس خوشبختی را از هر آنچه که هم اکنون در پیش رو داریم به دست آوریم ،پس انرژی مثبت به یکدیگر بدهیم .

• شور و نشاط ، تضمین خوشبختی

آیا شما هم افرادی را میشناسید که دارای انرژی فوق العاده ای هستند و حتی تا سنین بالا نیز به طور غیر قابل تصور فعال و توانمند باقی می مانند ؟

اما چه چیزی را باید از این افراد بیاموزیم ؟
آنها یک اصل مهم را را شعار زندگی خود قرار می دهند ، هر کاری که برای ما لذت بخش باشد آن را آسان تر و کم زحمت تر انجام می دهیم و در عین حال احساس خوشحالی و خوشبختی را در حاشیه اعمالمان لمس می کنیم .
اگر کاری را با علاقه و لذت انجام دهیم به طور معمول انرژی کمتری به کار میبریم و برای آن کار شور و شوق از خود نشان می دهیم .

مگر خوشبختی اکنون چیزی جز داشتن شور و نشاط در هر موردیست ؟ به عبارتی شور و نشاط تضمین خوشبختی است .

انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

• نگرانی مثبت

فراموش نکنید که نگرانی و فشار ، یک جنبه مثبت نیز دارد . نگرانی مثبت می تواند قدرت و انگیزه به وجود بیاورد .

هنگام صرف تلاش زیاد برای انجام کار یا مبارزه طلبی (مثلا در مسابقات ورزشی ، امتحانات ، ارتقای شغلی رقابت جویانه ) ما در حال تجربه نگرانی مثبت هستیم .

از موارد دیگر نگرانی مثبت می توان از انجام همراه با موفقیت یک وظیفه یا تکلیف مشکل برای برتری یافتن بر دیگران و تجربه کردن تایید و تحسین آنان نام برد .
(( هایکوارنست )) روانشناس ، اظهار می دارد که یک دیدار غیر منتظره ، یک موفقیت باور نکردنی ، برنده شدن تیم ورزشی و هر چه را که تجربه ای مثبت به شمار رود بر جسم و روان ما تاثیر مثبت می گذارد .

در چنین مواقعی هورمون هایی مثل تستسترون ، انسولین و آدرنالین ترشح می شود و ما به سرعت احساس رضایت و خوشحالی می کنیم .

• اعتماد به نفس داشته باشید

این ده دستور ساده و عملی برای غلبه بر احساس خود کم بینی و تقویت ایمان و اعتقاد درونی است . به این برنامه عمل کنید تا شما هم جزو افرادی باشید که به قوای درونی خود ایمان آورده و احساس قدرت تازه ای می کنند .
۱. تصویر ذهنی فردی موفق و خوشبخت را به طور مستمر و دائمی در ذهن خود حک و تثبیت کنید .

به این تصویر محکم بیاویزید و اجازه ندهید محو شود . ذهنتان به تدریج تصویر داده شده را ثبت می کند .

هرگز به صورت آدمی شکست خورده به خود نگاه نکنید .

به قدرت واقعی تصویر ذهنی شک نکنید چرا که این کار خطرناک است چون هر چیز به ذهن شما وارد شود آن را تقویت می کند .

صرف نظر از اینکه در حال حاضر اوضاع چقدر بد و ناگوار به نظر می رسد همواره تصویر موفقیت را در ذهنتان مجسم کنید .

۲. هر گاه فکری منفی می خواهد ذهنتان را به خود مشغول کند با وارد کردن فکری مثبت آن را از مغزتان بیرون کنید .

۳. مسائل و موانع را در ذهنتان بزرگ نکنید .

هر مانعی را کوچک و بی ارزش بشمارید و آن را تا حد امکان با دقت بررسی و به طور موثر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید .

مسائل را باید آنطور که هستند دید نباید اجازه داد افکار منفی آنها را بزرگتر از آنچه هست جلوه دهد .

انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

۴. تحت تاثیر اعمال و موفقیت های اطرافیان قرار نگرفته و سعی نکنید از آنها تقلید کنید .

هیچ کس نمی تواند به خوبی شما باشد .

یادتان باشد که بسیاری از افراد با وجود رفتار و ظاهری مطمئن ، همان قدر گرفتار ترس و تردید هستند که شما هستید .

۵. این کلمات پویا و نیرو بخش را روزی ده بار تکرار کنید (( وقتی خدا با ماست چه کسی می تواند بر ما غلبه کند ))

۶. از مشاوری صلاحیت دار کمک گرفته تا بدانید چرا اعمال منفی از شما سر می زند .

علت حقارت و بدگمانی به خویشتن را که بیشتر ریشه در کودکی دارد ریشه یابی کنید شناخت آنها راهی به سوی درمان آنهاست .

۷. روزی ده بار جمله زیر را با صدای بلند تکرار کنید : ((من می توانم ، آری من می توانم به کمک خدایی که بمن نیرو می بخشد به انجام هر کاری که بخواهم موفق شوم آری من می توانم )) .

۸. توانایی های بالقوه خود را ارزیابی کنید و سپس آنها را چند برابر افزایش دهید .

البته به خود مغرور نشوید اما حس احترام به خود را تقویت و افزایش دهید .

۹. خود را به ذات احدیت بسپارید . برای این کار کافیست بدانید قلب شما خانه خداست .

۱۰. به خود بگویید چرا من از قلب خویش نیروی ماورای طبیعت را به سوی خود و زندگی جذب نکنم ؟

انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

• غول چراغ جادو

غول چراغ جادو می گوید :

شنیدم که می گویی دیگران باعث شده اند که شما در این نقطه که مورد رضایت تان نیست قرار بگیرید اما ارباب من ، اصلا دیگران در این تفسیر وجود ندارند.

هر یک از ما دیگری است که مستقل می اندیشد و عمل می کند .

اگر به دقت به رفتارها بنگری در خواهی یافت که ناتوانی عاطفی و خونسردی و عدم تفاهم و مقاومت در برابر دگرگونی های مثبت و آنچه را که در دیگران می بینی به راستی از خود توست .
تو خود آنهایی با اندیشه ای متفاوت که تنها روی محدوده باورهایت تمرکز نموده ای .

اگر کاری انجام نشده این خودت هستی که آن را انجام نداده ای .

اگر سوءتفاهمی ایجاد شده خودت به آن باور دامن زده ای اگر در رنج و فشار عاطفی قرار داری خودت آن را برگزیده ای .

انرژی مثبت ، یعنی خوشبختی

اگر تمامی آنچه را که آرزو داری نمیشنوی این خودت هستی که تن به دگرگونی نمی دهی .

پس نباید از عدم هستی در خوشبختی شیرین خودت رنج ببری .

هیچ کس نمی تواند به شما بیاموزد که تو باید حتما دگرگون شوی مگر خودت بخواهی ارباب من .

هیچ کس نمی تواند برایت از بیرون خودت شادی و آرامش مهیا کند تا خودت این احساسات زیبا را در درون خویش مهمان کنی .

البته اگر بتوانی با حداقل ها هم سازگار باشی هیچ کس نمی تواند استعدادهای شما را تا خودت واقعا نخواهی از قوه به فعل درآورد و تو را تحقق بخشد .

شما خود و تنها خود می توانی خویشتن را دریابی و از نو آغاز کنی .

تنها روی دو پایت بایستی و فریاد برآوری که این یگانه کسی است که می تواند جایگاه بودن را در این نقطه پر کند .