جن در باور مردم ایران

جن در باور مردم ایران

جن در باور مردم ایرانجن در باور برخی از مردم ایران !!!

جن واژه ای عربی و به معنی موجود پنهان و نادیدنی است و در فارسی با مفهومی نزدیک به پری از این موجود نامرئی یاد می شود .
در باور برخی افراد ، جن ها تنها در شب ، تاریکی ، تنهایی و در محل هایی مانند گرمابه،آب انبار،پستو و ویرانه و بیابان وجود دارند .
در باور عامه ، جن به شکل انسان است با این تفاوت که پاهایش مانند بز سم دارد . مژه های دراز او نیز با مژه انسان متفاوت است و رنگ موی او بور است .
هم زمان با زاده شدن هر نوزاد انسان ، بین اجنه نیز نوزادی به دنیا می آید که شبیه نوزاد انسان است اما سیاه و لاغر و زشت .
این موجود را همزاد آن طفل می خوانند .

جن در باور مردم ایران

اگر کسی شب هنگام آب جوش روی زمین ریخته و بسم الله نگفته باشد ممکن است یکی از فرزندان اجنه را اذیت کرده باشد ،مادر و پدر آن جن برای انتقام ، نوزاد آن شخص را می ربایند و همزاد او را به جایش میگذارند .
به باور برخی ، به زبان آوردن نام جن شگون ندارد و ممکن است آن ها را حاضر کند .

بنابراین برای دل خوشی جن ها هم که شده به آنها ” از ما بهتران ” گفته می شود .
روزهای یکشنبه و سه شنبه و چهار شنبه از ما بهتران به لباس و صورت آدمیزاد در می آیند .
در این روزها نباید به عیادت مریض رفت زیرا چه بسا که از ما بهتران به شکل یکی از دوستان و بستگان به دیدن مریض برود و به او صدمه بزند .
از ما بهتران مانند آدمیان جشن و سرور و شادمانی و گاهی هم عزاداری به راه می اندازند .

جن در باور مردم ایران

این مراسم بیشتر در گرمابه های عمومی و شب هنگام برگزار می شود .

کسی که شب تنها به حمام برود و دائم بسم الله نگوید جن به سراغ او می آید .

اگر کسی در تاریکی تنها به حمام برود و بی احتیاطی کند و در آنجا بخوابد ناگاه متوجه می شود که دورادور او را جنیان گرفته اند یا یکی دو جن در گوشه و کنار حمام مشغول شستشو هستند . !!!!
جنیان ابتدا با محبت نزدیک می شوند اما اگر انسان با نگاه کردن به پاهایشان که سم دارد ایشان را بشناسد آن وقت به آزار او مشغول می شوند .

جن در باور مردم ایران

جن ها اهل رقص ، موسیقی و شادی اند .

اگر کسی را بین خود ببینند او را وادار می کنند تا آنقدر برقصد که دیوانه شود .
با دمیدن صبح صادق جنیان ناپدید می شوند .

اما هنگام روز نیز اگر کسی در حمام آب بخورد و کف دست چپ خود را روی سر نگذارد جن به بدن او وارد می شود و دیوانه و غشی خواهد شد . !!!!!!
جن ها اگر از کسی نیکی ببینند صد چندان به او نیکی می رسانند .

مثلا اگر پزشکی شب هنگام طفلی را از مرگ برهاند یا مجروح و بیماری را نجات دهد و این کار در بیابان یا تاریکی و تنهایی صورت بگیرد ممکن است جنیان را مداوا کرده باشد آنگاه جن ها به او مال و خوشبختی بسیار می رسانند .

جن در باور مردم ایران
برخی مردم با انجام مراسم چله نشینی ، جن ها را احضار می کنند و آن ها را وادار میکنند تا کارهای مورد نظرشان را انجام دهند.
برای چله نشستن از محلی خاص در مسجد های کهنه و قدیمی استفاده می شود به نام چله خانه که غرفه ای کوچک و تودرتو و تاریک است .
شخص در چله خانه می رود . دورادور خود را خط می کشد و میان دایره مینشیند .

روز اول چهل بادام غذای اوست . اما به تدریج هر روز یکی کم می کند و تا آخرین روز فقط یک بادام می خورد . در این روزها همه کار او دعا خواندن است .
روز چهلم ارواح و شیاطین و جن ها به او ظاهر می شوند و هر چه را بخواهد انجام می دهند !!!
برای این کار ترتیب دیگری هم هست و آن اینکه یک شب تا صبح آیه ای از قرآن را پی در پی می خوانند تا جن ها حاضر شوند .

https://chagavak.com/wp-content/uploads/2021/05/A-6-5.jpg

از خطرناک ترین جن ها آل است !!!

که موجودی نامرئی به شکل زن لاغر و بلند قد توصیف شده . در صورت سرخ رنگ آل ، بینی از جنس گل قرار دارد !!!!!!!
آل روبروی زن زائو و نوزاد حاضر می شود و اگر فرصت یافت و زائو تنها ماند جگر او را می رباید .

سپس به سرعت به طرف آب میرود و جگر زائو را به آب می زند ، زائو بلافاصله می میرد !!!!!!!!
برای جلوگیری از دستبرد آل باید دور زن زائو را با کارد یا قیچی که ناف نوزاد را با آن زده اند خط کشید .

سه تا پنج پیاز را به سیخ کشید و قیچی یا کارد یا شمشیر و تفنگ و دیگر چیزهای فلزی و نوک تیز در کنار اتاق گذاشت !!!!!!!!!!
آل و جن ها از چیزهای فلزی نوک تیز میترسند .

فرو کردن سوزن به پارچه ای و گذاشتن بالای سر زائو برای رفع آل خوب است !!!!

از اعتقادهای قدیمی ایرانیان یکی این است که آهن دیو و غول و اهریمن را دفع می کند و ضد جادو است .

تا شش روز باید بالای سر زائو و نوزاد شمع بسوزد .!!!!

جن در باور مردم ایران

زائو نباید تنها بماند و کسی جز نزدیکانی که هنگام زاده شدن در اتاق بوده اند نباید به دیدن او بیایند شاید آل باشد که بصورت انسان درآمده !!!!

شب ششم باید در اتاق زائو تا صبح همه بیدار بمانند و چراغ ها روشن باشد و در این شب باید دعاهای مذهبی و سرودها و آوازها خوانده و پیوسته به دف و دایره کوبیده شود تا آل بگریزد .!!!!!
روز ششم زائو و نوزاد را به حمام می برند و پس از شستشو ، ماما نوزاد را بالای سر مادر می گیرد و با جام چهل کلید روی او آب می ریزد تا بر سر مادر نیز ریخته شود .!!!!!!

از آن هنگام دیگر آل توانایی ربودن جگر مادر و عوض کردن نوزاد را ندارد .

پسر بچه ای که ختنه شده نیز مانند زائو در معرض خطر آل است .

به همین ترتیب باید مواظب او بود تا به حمام برود و با جام چهل کلید آب روی سرش ریخته شود تا آل بگریزد !!!!!!!

حالا با همه ی این باورها در کشور  ایران ، نظر شما چیه ؟؟؟ منتظر نظرات و دیدگاه های شما عزیزان هستیم !!!