دعاهای مجرب و سریع الاجابه۱۳۹۹/۱۰/۳ ۵:۲۶:۱۳

دعاهای مجرب و سریع الاجابه

نوشته های دعاهای مجرب و سریع الاجابه

  • دعا از جنس نور است!

دعا از جنس نور است!

دعا نور است و نور حالتی یکتا و یگانه دارد، هرگاه بتوانی کلام خود را به طریقی یکتا نورانی کنی ، کلام تو دعا می شود و این نمی شود مگر آنکه کلام از سرچشمه نور ، که ذات الهی است مدد یابد .از دیدگاه باطنی ، دعای حقیقی با (( اصل دعا نور است )) برابری می کند .در قرآن کریم آمده است : خدا نور آسمان ها و زمین است ....

  • دعا و شرایط استجابت دعا

دعا و شرایط استجابت دعا

« دعا » به معنای خواستن و طلبیدن است . اصطلاحا : (( اَلدُّعاءَ الرَّغبَهِ اِلَی اللّه … )) یعنی دعا همان میل و توجه به سوی خداست و به وسیله آن موجودی از خداوند چیزی را درخواست می کند . دلیل اصلی رو آوردن به دعا و راز و نیاز با معبود توانا همانا نیازهای مادی و معنوی انسان است . از آن جایی که آگاهی ما و توانایی های ما...

Go to Top