دعا از جنس نور است!

دعا از جنس نور است!

دعا از جنس نور است!

دعا از جنس نور است!

(( دعا نور است و نور حالتی یکتا و یگانه دارد، هرگاه بتوانی کلام خود را به طریقی یکتا نورانی کنی ، کلام تو دعا می شود و این نمی شود مگر آنکه کلام از سرچشمه نور ، که ذات الهی است مدد یابد .))
از دیدگاه باطنی ، دعای حقیقی با (( اصل دعا نور است )) برابری می کند .

در قرآن کریم آمده است : خدا نور آسمان ها و زمین است .
از آن جا که نور حالتی یکتا و یگانه دارد هرگاه بخواهیم کلام خود را به دعا تبدیل کنیم می بایست آن را از نظر ارتعاشی ، سرعتی و سطوح فرکانس به نور نزدیک نماییم که در آن صورت خود در معرض بارش های نور الهی واقع شده و موفق به تجربه حضور زنده خداوند خواهیم شد .

از آنجا که حضور فیزیکی انسان در این جهان وابسته به سطح نوسانات و ارتعاشات انرژیک اوست ، برای تداوم حیات می بایست ارتعاشات روح او که از طریق ذهن و مغز جاری می شوند با ارتعاشات جهان مادی هم فرکانس بوده تا تداوم حضور جسمانی او میسر گردد .

از طرفی با کاهش ارتعاشات لطیف الکترو مغناطیسی روح ، و تنزل به سطوح غلیظ تر، از میزان انرژی باطنی و هماهنگی ذهن انسان با ذهن کیهانی کاسته شده ، حساسیت گیرنده های فراحسی او به شدت تقلیل یافته و بعضا امکان برقراری ارتباط با خداوند در او تضعیف می شود .

در نتیجه امکان دعا و فرستادن خواسته به نواحی روح خلاقه و تحقق آن نیز با کندی و عدم موفقیت مواجه می شود .

دعا از جنس نور است!

اما آیا امکان تبدیل کلام ( صوت ) به نور وجود دارد ؟

امواج صوتی ( امواج مکانیکی ) و امواج الکترو مغناطیسی ( امواج نوری ) هر دو دارای ماهیتی انرژیایی و منتشر شونده هستند و انرژی ها ( در علم فیزیک ) قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را دارند .

بنابراین می توان امواج صوتی را به نور و بالعکس تبدیل نمود هر چند که پس از این تبدیل ، هر یک کیفیت های متفاوت از هم داشته باشند .

در حالت دیگر می توان با افزایش دامنه یا نوسانات صوتی ، دامنه برد آن ها را افزایش داده تا در فواصل دور تری انتشار یابند . مانند امواج رادیویی اف . ام .

برای این منظور ، اصطلاحا امواج صوتی و اطلاعات آن را بر امواج الکترومغناطیسی ( نوری ) سوار کرده و منتشر می سازند .

قرینه این نوع ارسال در دعا را می توان به توسل جستن یا حلقه زدن به افراد مستجاب الدعوه ، کسانی که از قدرت کلام بالایی برخوردارند و می توانند کلام خود را به کلام نورانی تبدیل کنند و هر خواسته ای را محقق سازند تشبیه نمود .

در این روند شخص دعا کننده از طریق واسطه ها صدای خود را به گوش خداوند می رساند .

دعا از جنس نور است!

در صورت اول شخص از خیرگی و تسلیم بالایی برخوردار و مقاومت او بسیار ناچیز است و در صورت دوم مقاومت ها و آشفتگی های ذهنی شخص دعا کننده هنوز به حداقل مطلوب خود نرسیده است .

ذکر ، دعا ، نذر و قربانی از ابزار باطنی انسان برای کاهش مقاومت ها و افزایش هماهنگی در ارتباط الهی به شمار می روند .

با استمرار در تکرار (( ذکر )) نام های راهگشای خداوند ، ارتعاشات ذهنی – روحی شخص تغییر یافته و با ارتعاشات و اراده الهی هماهنگ تر گشته و باعث جذب رحمت و فیض الهی می شود .

در نذر و قربانی و به خصوص در قربانی از میزان مقاومت های منفی و زنگارهای روحی مانند انواع خواسته های نفسانی و منیت ها کاسته می شود و از این طریق شخص به مرز تسلیم نزدیک تر می گردد .

هر چه او به مرز تسلیم نزدیک تر و در آن استقرار بیشتری یابد به قابلیت و امکان تبدیل کلام وی به نور افزوده می شود .

تسلیم ، شاه کلید اصلی در دعا و تبدیل کننده صوت به نور است که شبیه نقطه مقاومت صفر در قوانین فیزیکی عمل می کند و قادر است تا شخص دعا کننده را به یک هادی ابررسانا مبدل سازد و باعث القای جریانات نور و صوت الهی به او گردد .

دعا از جنس نور است!

دعا زبان بی مرز و بی ترجمان روح است و در تمام اعصار یکی از بنیادی ترین و مستقیم ترین راههای تماس با خداوند بوده و هست .

دعا بی مرز است زیرا ما در اقیانوسی از ارتعاشات بهم تنیده انرژی زندگی می کنیم و ارتباط ما با کل هستی ارتباطی یکپارچه و پیوسته است و از این رو حوزه عملکرد آن حتی در ورای جغرافیای کیهانی است و توسط فضا ، زمان و مکان محدود نمی شود .

دعا بی نیاز از ترجمان است زیرا مخاطب آن بی نیاز از هر ساختار زبانی و فرهنگی است و از این لحاظ بهترین و کارآمد ترین کلید گشودن درهای روح ما به سوی خداوند است .

فقط کافی است بیاموزیم یا دقیق تر بگوییم به خاطر بیاوریم که چگونه با (( یکی )) و نیروی (( یکی )) که منبع انرژی لایزال و ابدی تمام کائنات مشهود و غیر مشهود است ارتباط بگیریم و بدانیم که :

دعا دعوت مستقیم خداوند است . هنر گشودن دریچه ای به روی سرچشمه نور است . دعا ، هنر گفتگوی با خداست .

دعا ، هنر ارتباط با روح خلاق هستی است .

هر چه این گفتگو و این ارتباط زنده تر باشد به همان میزان با حضور زنده خداوند که حوزه همه امکانات است بهتر می توان ارتباط برقرار کرد .

در چنین فراخوان و ارتباطی است که خداوند پاسخگو و اجابت کننده دعاهایمان خواهد بود ، و در چنین شرایطی است که می توانیم هماهنگی لازم برای اعلام خواسته ای معلوم را بیابیم .