دعا نویسی و طلسم1399/10/3 5:07:19

دعا نویسی و طلسم

نوشته های دعا نویسی و طلسم

  • دعانویسی و طلسم

مقدمه ای بر دعانویسی و طلسم

هدف اصلی در این علوم، دخالت در امور عالم طبیعت، خبر از آینده و حالات و احوال اشخاص از طریق معادلات و روش های خاصی است که البته در مواردی نتیجه می دهد. در اسلام که کاملترین و جامع ترین ادیان الهی است، آموزش و یادگیری و بکار بردن آنها مورد تشویق...

Go to Top