دنیای اجنه۱۴۰۰/۲/۲۶ ۱۸:۱۴:۲۳

دنیای اجنه

آشنایی با دنیای اجنه

  • جن زده و جن زدگی

جن زده و جن زدگی

پرسش من راجع به جن است . اینکه جن ها تا چه حد حق تصرف در زندگی انسانها را دارند ؟ گه گاه در اطراف شنیده می شود که مثلا شخص جن زده شده است و یا جن ها به خانه کسی حمله کرده و اموالش را به سرقت برده اند.آیا این چیزها حقیقت دارد ؟آیا با قدرتی که دارند می توانند در زندگی ما خللی ایجاد کنند ؟

  • جن در باور مردم ایران

جن در باور مردم ایران

جن واژه ای عربی و به معنی موجود پنهان و نادیدنی است و در فارسی با مفهومی نزدیک به پری از این موجود نامرئی یاد می شود .در باور برخی افراد ، جن ها تنها در شب ، تاریکی ، تنهایی و در محل هایی مانند گرمابه،آب انبار،پستو و ویرانه و بیابان وجود دارند . در باور عامه ، جن به شکل انسان است با این تفاوت...

  • همه چیز درباره اجنه

همه چیز درباره اجنه

از آنجایی که نوع خلقت جنیان با انسان ها و حیوانات متفاوت است واضح است که مکان زندگی آنها نیز متناسب با نوع خلقت آن ها باشد ولی آن مکان ها کجاست ؟؟؟ در بین عوام شایع است که زیر زمین ها ، جاهای تاریک و مرطوب مانند حمام ها و عمق جنگل ها جایگاه جنیان است .

  • جن ، افسانه است یا واقعیت ؟

جن ، افسانه است یا واقعیت ؟

جن ها موجوداتی حقیقی و واقعی بوده و دارای جنس مذکر و مونث هستند و دارای قدرت عجیبی می باشند چنانچه در داستان حضرت سلیمان عفریتی از جن گفت قادر است تخت بلقیس را قبل از برخاستن از جایش ، نزدش حاضر کند...

رفتن به بالا