علوم غریبه چیست؟

آشنایی با علوم غریبه

دعا نویسی و طلسم

علوم غریبه علمی میراثی از انبیاء ، علمی ناباور، مطمئن و صحیح می باشد.

علوم غریبه برای نجات انسانها و اصلاح زندگی آنها به وجود آمده است و باید از این علم به طرز صحیح استفاده نمود.

علوم غریبه تنها برای استفاده شخصی و یا آواره کردن و سرگردان نمودن کسی به وجود نیامده است و هم چنین این علم را برای منفعت خود و دنیا نیاموزید که هرگز موفق نخواهید شد، مگراینکه نیت دل خود را صاف نموده و فقط برای رضای خدا و عدالت در حقوق افراد استفاده نمایید.

آری ، انسان موجود بسیار پیچیده‌ای است و دارای قدرتهای عجیب و غریب فراوان می‌باشد، که این خود نشانه  عظمت خالق تواناست از این روست که می‌تواند کارهای خارق‌العاده و غیر طبیعی انجام دهد.

این گونه کارها معمولاً از ابعاد فیزیک و متافیزیک وجود بشر منشاء می‌گیرد در بعد فیزیک انسان می‌تواند با کمک ابزار و با انجام تمرینات، سرعت خود را در انجام برخی کارها افزایش دهد و یا نسبت به برخی پدیده‌ها عادت پیدا کند که برای سایرین عجیب می‌نماید ، در بعد متافیزیک انجام این کار با استفاده از نیروی‌های روانی، فراروانی و روحی صورت می‌گیرد.

برخی افراد با بهره‌گیری از این توانایی‌های خارق‌العاده اقدام به پیشبرد اهداف شوم خود می‌کنند و یا حداقل این امور را بهانه‌ای برای کسب درآمدهای مالی و مادی قرار می‌دهند. البته محدود افرادی نیز یافت می‌شوند که از این توانمندی ها برای خدمت به خلق و یا در انجام کارهای خیر و مثبت بهره می‌گیرند.

در جامعه امروز علی‌رغم تمام پیشرفتهای صنعتی و علمی، هنوز افراد زیادی برای حل مشکلات خود به این روشها روی می‌آورند و به این بهانه‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.

بشر همیشه در صدد تدوین قوانینی بوده است تا بتواند با آن علم به اسرار زندگی پی ببرد و به آرزوهای خود دست یابد و در تمامی زمانها همیشه در فعالیت و جستجو بوده است .

عده ای هستند که خود را عالم و فاضل در علوم غریبه می دانند و با در دست گرفتن ابزار گذشتگان خود را رمال و فالگیر تلقی و معرفی می کنند آنان از نگرانی و مشکلات مردم سوء استفاده می کنند .

اینان شیاطینی هستند که فقط برای پر کردن جیب خود دست به این اعمال می زنند و حقیقت امر این چنین نیست و این علم فقط برای قوی شدن ایمان انسان و اعتقادات بشر به وجود آمده است و تنها از ریاضت و عبادت در راه خدا به دست می آید و باید هرگز مغرور به خود نشود بلکه ایمان خود را قوی سازد.

علوم خفیه یا علوم غریبه یکی از دو شاخه ( علوم ) در تقسیمات باستانی است. شاخه دیگر یعنی علوم جَلیّه،به طب و منطق و هندسه و غیره مربوط است قوانین مشخصی داشت و در کتابها نوشته و در مکاتب تدریس می شد.

علوم خفیه که علوم غریبه نیز نامیده میشوند. به نیروهای مافوق طبیعت می پردازد و اسرار آن در نزد عالمانش پنهان می ماند.

باور اکثریت دانشمندان امروزی بر این است که توضیحات و ادعاهای نهان شناسی یا همان علوم خفیه با علم امروزی سازگاری ندارد و از راههای علمی بر مبنای روش های علوم امروزی اثبات پذیر نیست .

علوم امروزی بیشتر به نوعی ادامه دهنده مسیر پوزیتیویسم (تجربه گرائی) صرف جهت رسیدن به حقایق هستند و با توجه به نسبی و ناقص بودن علوم امروزی نمی توان دلیل محکمی بر وجود یا عدم وجود چیزی که در این دایره (تجربه گرائی) نمی گنجد آورد.

دنیای اجنه

آنطور که نقل شده است ، پنج علم غریبه وجود دارد که از عامه مردم مخفی و پنهان است و آن را خمسه محتجبه می نامند. و آن پنج علم عبارت از:

 (( کیمیا ، لیمیا ، هیمیا ، سیمیا، ریمیا  ))

 (کله سر) رمزآن علوم است . هر حرفی اشاره به علمی که در بالا ذکر کردیم است. به این نکته می توان اشاره کرد : علوم و فنونی مثل طالع بینی،جفر(عدد شناسی) و رمل در رابطه با این علوم شکل گرفتند واستفاده می شوند.

البته این علوم دارای شاخه‌های فرعی نیز می‌باشند که از آن جمله می‌توان به:

علم اعداد و اوفاق، علم احضار ارواح ، علم تنویم مغناطیس ، خافیه و غیره که از آن ها نام خواهیم برد اشاره کرد.

کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، چیست؟

۱_ علم کیمیا  (علم صناعت):

علمی است که به وسیله آن می توان اجرام معدنی بعضی را به بعض دیگر تبدیل کرد.مثلا به وسیله این علم می توان طلا و نقره را از فلزات جدا کرد. بطور کلی چگونگی تبدیل صورت یک عنصر به صورت عنصر دیگر می‌باشد.

این همان است که در طول تاریخ افراد زیادی به دنبال آن بوده‌اند و قصد تبدیل خاک به طلا داشته‌اند. داستانهای زیادی در ادبیات ملل مختلف درباره کیمیا وجود دارد، ظاهراً عرفا دارای این قدرت بوده‌اند

(آنان که به یک نظر خاک را کیمیا کنند)

۲_ علم لیمیا  (طلسمات):

علمی است که به وسیله آن روح در بدن دیگری انتقال می یابد. همچنین می توان گفت علمی است که از کیفیت تأثیر قدرت اراده و روح به وسیله ارتباط آن با ارواح قوی و بزرگ، مانند ارتباط با فرشتگانی که موکل ستارگانند ، گفتگو دارد( کیفیت تمزیج قوای فاعله عالیه با مفعوله سافله تافعل غریب از آن حادث گردد.)

این علم علم تسخیرات است. در این شاخه چگونگی تأثیرهای ارادی در صورت اتصالش با موجودات ماورائی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

لیمیا منجر به کسب قدرت تسخیر جن و روح می‌شود.

منظور از تسخیر آن است که موجودات در اختیار و به فرمان انسان باشند.

معمولاً افـراد سودجـو برای رسیدن به اهداف خود(که عمدتاً اهداف غیر معنوی و مادی است) از این موجودات تسخیر شده بهره می‌برند.

دعا و طلسم

علوم غریبه معرفی کلی و انواع آن

۳_ علم هیمیا  (تسخیرات) :

علمی است که به وسیله آن سیارات هفتگانه را می شناسند و در اثر آن شناخت به وسیله ستاره های هفتگانه در زمین تصرف می کنند و کارهای عجیب و غریب در روی زمین انجام می دهند.

بعضی براین عقیده اند که علمی است که مبتنی است بر وجود ارتباط میان ستارگان و نحوه قرارگرفتن آنها در آسمان با حوادث مادی و طبیعی، و این اگر شکل خاصی از آن را که مناسب با حادثه ای مانند مرگ یا حیات کسی است ، با صورت مادی مناسب آن ترکیب کنند ، مراد حاصل میشود.

این علم همان فن تسخی است ؛ چون به وسیله آن ارواح قوی یا جنیان را تسخیر کرده و از آنان کمک می گیرد.

در علم هیمیا، ترکیب قوای عالم بالا با عناصر عالم پایین مد نظر است و به آن علم طلسمات نیز می‌گویند.

در طلسم از طریق برخی ابزار و وسایل مادی(عناصر عالم پایین) نیروهای ماورائی جهت انجام کارها به خدمت گرفته می‌شوند. ظاهراً طالع‌بینی نیز زیر مجموعه هیمیا می‌باشد.

در طالع‌بینی: اعتقاد بر این است که محل و موقعیت قرار گرفتن ستارگان در لحظه تولد نوزاد، بر سرنوشت و آینده او تأثیر می‌گذارد و از این طریق نسبت به پیشگویی در مورد آینده اقدام می‌شود.

طالع‌بینان معمولاً با استناد به تأثیرات ماه، خورشید و ستارگان دیگر پیشگویی می‌کنند.

در کل پیشگویی و اطلاع از اخبار آینده مورد تأیید نمی‌باشد، هر‌چند که ممکن است اینکار عملی باشد. اگر لازم بود انسان از آینده با خبر باشد، مسائل آینده در حجاب و پوشش قرار نمی‌گرفت و یقیناً پوشیده بودن آن حکمت الهی داشته و خیر عموم در آن است.

۴_ علم سیمیا در علوم غریبه :

علمی است که انسان به وسیله یادگیری آن ، قدرتی عجیب برای انجام کارهای خارق العاده پیدا می کند هم چنین این علم از آمیختن قوای ارادی با قوای مادی خاص برای دستیابی به تصرفات خاصی در امور طبیعی ، مانند تصرف و خیال که آن را جادوی چشم می گویند ، بحث می کند.

این علم و فن ، از بارزترین مصداق های جادوگری است. نمونه بارز سیمیاگران در طول تاریخ جادوگران اجیر شده توسط فرعون بودند که در مقابل موسی (ع) قرارگرفتند.

در کل علم سیمیا ترکیب نیروهای روانی و جسمانی است. به عبارت دیگر هماهنگ ساختن و خط کردن قوای ارادی با قوای مخصوص مادی می‌باشد.

از این علم برای دست‌یابی و تحصیل قدرت در تصرفات عجیب و غریب در امور طبیعی استفاده می‌شود. برای مثال تصرف در خیال مردم و تغییر آن از این دسته است.

* گفتن  ۹۴ مرتبه  ( یا غنی )  بعد از نماز صبح هر روز موجب کشف اسرار کیمیا  و سیمیا خواهد بود.

۵_ علم ریمیا در علوم غریبه :

علم شعبده یا شعبده بازی است. یکی دیگر از اعجاب این علم این است به وسیله این علم میتوانند در یک لحظه به هر کجا که به خواهند بروند . مانند : ( طی الارض ) (عبارت است ازمعرفت قوای جواهر ارضیه و مزاج آنها در یکدیگر تا از آنها قوتی حاصل شود که از آن قوّه فعل غریب صدور یابد. )

به طور کلی استفاده از قوای مادی در انجام امور خارق‌العاده است. مانند کاری که معمولاً شعبده ‌بازان انجام می‌دهند. این افراد از توان نهفته در امکانات و وسایل مادی با ظرافت خاصی برای انجام کارهای عجیب و غریب بهره می‌گیرند.

به جز پنج شاخه اصلی که از علوم غریبه نام بردیم همان طور که گفتیم شاخه های فرعی بسیار زیادی نیز در علوم غریبه وجود دارد . بطور مثال : علم رمل و یا علم جفر .

علم رمل چیست ؟

علم رمل از معجزات حضرت دانیال نبی علیه السلام است و نیز حضرت امیرالمومنین علیه السلام از این علم بهره مند بودند واین علم بر پایه اعداد و عناصر اربعه است و تا حدودی می توان از اینده با خبر شد البته به توسط این علم . و بیشتر بر مبنای سیرخط و نقطه است رمل نیز مانند علوم دیگر شاخه های گوناگونی دارد

 علم جفر چیست؟

جفر در واقع به معنی پوست بزغاله ای است که وسیع باشد و چیزهای زیادی را در خود جا میدهد و علم جفر بر اساس برخی روایات به این نحوه بوده که کتابی را جبرائیل به خدمت حضرت محمد(صلوات الله علیه واله) آوردند که تمامی علم عالم از اول خلقت تا به اخر انرا توضیح داده بود که این کتاب جفر نام داشت .

روزی یکی از صحابه پیغمبر کتاب را از ایشان قرض کردند و به بیابانی رفتند تا مطالعه کنند ولی در هنگام بازگشت طوفان شدیدی می گیرد که چندین برگ از کتاب را با خود می برد.

علوم غریبه

علوم غریبه معرفی کلی و انواع آن

صحابه نیز شرمگین نزد رسول خدا آمده و ماجرا را شرح میدهد رسول خدا به همراه صحابی به بیابان رفته و چندین برگ از ان کتاب را پیدا می کنند ولی یک برگه از ان کتاب مفقود باقی می ماند و این علم جفری که تا کنون در سراسر دنیا منتشر شده از همان یک ورق بوده که خدا میداند دست که افتاده بوده است.

ولی کتاب اصل آن در حال حاضر در نزد حضرت (حجت عج الله تعالی فرجه الشریف ) است ولی باید دانست که تا آقا امام زمان به کسی نظر نداشته باشد محال است کسی بتواند به آن (جفر) دسترسی داشته باشد.

بنیانگذار علوم غریبه کیست؟

در منابع زیادی از جمله کتاب های «الفهرست» و «تاریخ الحکما» از «بلیناس حکیم» به عنوان بنیانگذار علوم غریبه یاد شده است.آپولونیوس تیاناتی که به بلیناس جادوگر هم مشهور است فیلسوف، معجزه گر و از دانشمندان علوم غریبه است که در سده اول میلادی می زیسته است.

اگر کتب تاریخی را ورق بزنید خواهید دید که «اوستین» کیمیاگر دوران هخامنشی اولین فردی بوده است که درباره جادو نوشته است. در میان دانشمندان ایرانی هم ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ بهایی در مورد علوم غریبه آثاری را نگاشته اند.

اما به جز پنج شاخه اصلی شاخه های فرعی دیگری هم در علوم غریبه مد نظر است که در زیر از آنها نام می بریم و در مقالات سایت به تفصیل به توضیحات آنها خواهیم پرداخت .

شاخه های اصلی و فرعی علوم غریبه

همان طور که گفتیم علوم غریبه به شاخه های بسیار زیادی تقسیم می شود ، مخصوصا در زمان حال که حتی بعضی از آن ها با نام های مختلفی نیز شناخته می شوند . شاخه هایی مثل : انرژی چی ، فنگ شوئی ، مراقبه ، پاکسازی و باز کردن چاکرا ها ، یوگا ، تی ام ، برون فکنی ، کندالینی ، ارتباط با فرشتگان ، قانون جذب ، انواع فال و طالع بینی مانند فال قهوه ، تاروت و بسیاری از شاخه ها و نام های مختلف دیگر که از این و آن شنیده ایم .

 اما در کتب شیعه علوم غریبه به ۳۴ شاخه تقسیم می شود:

 1. کیمیا یا علم اکسیر (تلاش در تبدیل کانی ها و فلزات)
 1. لیمیا یا علم طلسمات (تبدیل قوای فاعل به مفعول و بالعکس)
 1. هیمیا علم تسخیرات (احوال ستارگان و حیوانات مرتبط با آن ها)
 1. سیمیا یا علم خیالات (راز و رمز اعداد و تصرف موجودات خیالی)
 1. ریمیا یا علم شعبده ها و تردستی

( به این پنج شاخه فوق خمسه محتجبه می گویند که قبلا توضیح داده شد )

 1. خواص اسماءالله
 1. خواص آیات و سوره ها
 1. خواص ادعیه
 1. خواص اوراد و اذکار و ختومات
 1. خواص تعاویض و رُقی
 1. خواص حروف و جملات و اشکال
علوم غریبه

علوم غریبه معرفی کلی و انواع آن

 1. خواص اشیا
 1. خواص طبع ها
 1. خواص سنگ ها
 1. حرز یا تعویذ (استفاده از وردها و ذکرهای نوشته شده ای برای در امان ماندن از جنیان)
 1. عدد شناسی یا علم الاعداد (تفسیر اعداد به وسیله اعداد)
 1. جفر یا علم الحروف
 1. علم اوفاق
 1. تفأل یا فالگیری
 1. استخاره
 1. علم الاعضا
 1. علم الاکتاف
علوم غریبه

علوم غریبه معرفی کلی و انواع آن

 1. وهم و دم
 1. قیافه شناسی
 1. کف بینی
 1. ستاره بینی
 1. ملاحم
 1. تعبیر خواب
 1. هیپنوتیزم
 1. مانیه تیزم
 1. تلقین به نفس
 1. تله پاتی
 1. تخلیه روح یا ذهن ( مدیتیشن )
 1. روشن بینی
علوم غریبه

علوم غریبه معرفی کلی و انواع آن

علوم غریبه از دیدگاه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان در شرح آیات ۱۰۲ و ۱۰۳ سوره بقره که مربوط به داستان هاروت و ماروت است درباره علوم غریبه چنین می گوید:

«تجربه شخصی ما و حکایات شنیده شده شکی در وقوع کارهای خارق العاده باقی نمی‌گذارد. کمتر کسی است (از ما) که کار خارق العاده ندیده یا نشنیده باشد. همه ما کم یا زیاد از این‌گونه کارها دیده و شنیده‌ایم. اگر دقت کنیم، اکثر این کارها، به اسباب عادی طبیعی باز می‌گردد و سه گونه است:

الف. کارهای خارق العاده ای که صاحبانش بر اثر تمرین و عادت بر آنها قدرت یافته‌اند، مانند خوردن زهر، حمل اجسام سنگین و راه رفتن بر روی طناب در هوا.

ب. کارهای خارق العاده ای که علتش بر مردم مجهول است، مثل اینکه کسی ماده‌ای به خود بمالد که مانع آتش باشد و سپس وارد آتش شود یا نوشته‌ای نامرئی که در برابر آتش ظاهر می‌شود.

ج. کارهای خارق العاده ای که با حرکات سریع انجام می‌شود، مانند کارهای شعبده‌بازها.

همه این انواع سه‌گانه دارای اسباب و علل طبیعی و عادی هستند که ما نمی‌فهمیم یا نمی‌توانیم، زیرا تمرین نکرده‌ایم. اما همه کارهای خارق العاده چنین نیستند ؛ یعنی همه مستند به اسباب طبیعی عادی نیستند، بلکه بعضی واقعا خارق العاده است.

مانند خبر دادن از غیب و به خصوص آینده و نیز تأثیرگذاری در دوستی‌ها و دشمنی‌ها و گره‌زدن‌ها و گره‌گشایی‌ها و بیمار ساختن یا خواباندن اشخاص و احضار ارواح یا حرکت دادن اجسام با اراده که این کارها از اصحاب ریاضت، دیده شده و قابل انکار هم نیست.

بعضی را خود دیده‌ایم و برخی را کسانی که سخنشان قابل شک کردن نیست، نقل کرده‌اند و هم اینک مرتاضان فراوانی در ایران و هند و دیگر کشورها هستند که از این کارها می‌کنند.

علوم غریبه -شیاطین

علوم غریبه معرفی کلی و انواع آن

اگر خوب در ریاضت این گروه و تجربه‌های عملی‌شان با همه تنوعی که دارند دقت کنیم، باید بگوییم این کارها همه مستند به «قوه اراده» و «ایمان به تأثیر» است. البته اراده تابع علم و اعتقاد است.

این اراده تأثیرگذار گاه همیشه هست و گاه در ظرف شرایط خاصی پیدا می‌شود. شرایط خاص مثلاً در جای خاصی با مرکّب خاصی مطلب خاصی نوشته شود که در تأثیرگذاری در دوستی‌ها و دشمنی‌ها چنین است، یا ورد خاصّی (عوذه) خوانده شود و… .

همه این شرایط برای پیدا شدن آن اراده تأثیرگذار است، زیرا علم اگر یقینی باشد، برای حواس آدمی مشاهده متعلقش را به ارمغان می‌آورد و صحت این ادعا قابل آزمون است.

کافی است به خود تلقین کنید که چیزی یا شخصی در جایی حاضر است. به این صورت که جز این مطلب به چیزی نیندیشید و هیچ شکی هم به خود راه ندهید.

در این صورت آن شیء یا شخص را آن‌چنان که در نظر داشتید، در برابرتان حاضر می‌بینید. چنانکه بعضی پزشکان هم امراض خطرناک را با تلقین سلامتی به مریض درمان کرده‌اند. حال اگر اراده قوی شود، می‌تواند در دیگری همین اثر را بگذارد. بدون شرط یا در ظرف شرایط خاص.