مانیه تیزم چیست ؟

مانیه تیزم چیست ؟

نیروی مغناطیس حیوانی

سخنی چند درباره مانیه تیزم :

مانیه تیزم : سال هاست که دوستداران علم (( خود شناسی )) و بخصوص آنان که در آغاز راه تعلیم و آموزش قرار دارند میان نیروی مانیه تیزم و علم هیپنوتیزم تفاوتی قائل نیستند یا اصولا نسبت به تفاوتهای موجود از نظر علمی بی توجه می باشند . 

نیروی مانیه تیزم یکی از قوای طبیعت محسوب می شود و در همه موجودات وجود دارد ، اگر از این نیروی شریف که کائنات از آن پیروی می کنند و مطابق قوانین عمومی آن ، کرات مختلف ، مدار خود را سیر می نمایند سوء استفاده شود ، طبیعت دیر یا زود انتقام خود را خواهد گرفت ، این نیرو باید در راه عمومی ، اجتماعی ، خیر و صلاح نوع بشر و تداوی روحی صرف شود .

هیپنوتیزم با مانیه تیزم فرق زیادی دارد و نباید آن دو را با هم اشتباه گرفت . مانیه تیزم چنان که بارها اشاره کردیم همان مغناطیس شخصی است که یک نوع جاذبه می باشد ولی هیپنوتیزم عبارت از خواب مصنوعی است که توسط اشیا صدا دار ، چراغ های پر نور و یا چیزهای دیگر انجام می یابد .

اشخاص عصبانی و صرعی برای این خواب ها مستعد می باشند ولی اشخاص سالم را به مشکل می توان هیپنوتیزم کرد در صورتی که با مانیه تیزم هشتاد در صد اشخاص سالم به خواب می روند و یا متاثر از آن می شوند .

مانیه تیزم چیست ؟

برای یاد گرفتن علم هیپنوتیزم ، ریاضت لازم نیست و فقط متانت و بردباری در این علم انسان را موفق می کند ولی مانیه تیزم محتاج ریاضت است ، فرق دیگری که خیلی مهم است عبارت از بی نظم بودن خواب های هیپنوتیزمی است در صورتی که خواب های مانیه تیزم مرتب و منظم بوده و یکی پس از دیگری سنگین میشود .

مانیه تیزم دقت و حافظه را قوی کرده و به قوای معنوی انسان می افزاید . این نیرو بهترین وسیله برای نگه داری تعادل قوای جسمانی و روحانی است و به این علت است که این نیرو را برتر از علم هیپنوتیزم می دانند و اکنون در بیشتر نقاط جهان علما و پزشکان این علم را یاد می گیرند .

هیپنوتیزم دارای هیچ نوع قوایی نیست ولی مانیه تیزم دارای نیروی طبیعی است که در انسان از چشم و نوک انگشتان خارج می گردد که حیوانات نیز دارای این نیرو می باشند و از آن استفاده می کنند .

نیروی مغناطیس انسان

یگانه مقصود از دانستن این نیرو تداوی بیماری های مختلف می باشد ولی نباید تصور کرد که مغناطیس چندان معالج کل بیماری ها بوده و باید خط بطلان بر روی علم طب و اطبا کشید بلکه مانیه تیزم قادر است که اکثر بیماری ها را تضعیف نموده و برخی را نیز که بیماری های روحی و عصبی دارند معالجه نمایند .

کاری را که کلروفورم در بیهوش کردن بیمار می کند با نیروی مانیه تیزم می توان عملی نمود یعنی بدن بیمار را بی حس کرده و عملیات جراحی را درباره اش انجام داده بدین جهت دانستن این علم برای جراحان پر استفاده می باشد .

تقریبا تمام بیماری های عصبی را به وسیله این نیرو به طریقی آسان تداوی می توان نمود و امروزه پزشکان جهان برآنند که یگانه وسیله تداوی این گونه بیماری ها مانیه تیزم می باشد ، به طور کلی این علم در طب بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و ممکن است در آینده در دانشگاه ها این علم مورد توجه بیشتر واقع گردد.

نه تنها بایستی در پزشکان این علم را یاد بگیرند بلکه برای آموزگاران ، دبیران و استادان که متصدی تربیت کودکان ، جوانان و زنان آینده هستند دانستن مانیه تیزم ضرورت دارد زیرا می توان با نیروی مغناطیس اشخاص تنبل را کاری و شاگردی را که در درس نمی کوشد و علاقه نشان نمی دهد ساعی کرد و به همین جهت مانیه تیزم بهترین و مهم ترین وسیله برای تربیت اطفال است .

کودکی در مدت یک سال چیزهایی را در خاطر می سپارد و یاد می گیرد ممکن است با این نیرو آن را در عرض دو ماه به او یاد داد ، با این نیرو می توان ترک سیگار کرد به طوری که دیگر شخص معتاد میل استعمال آن را نداشته باشد و حتی از بوی آن خوشش نیاید ، بدون اینکه تغییراتی در حال عمومی بدنش پیدا شود .

مانیه تیزم چیست ؟

برای قضات نیز آگاهی از مانیه تیزم لازم است و ممکن است که مجرمی را توسط آن مجبور به اقرار نمود و بدین وسیله حق را از باطل تشخیص و تفریق نمود . تمام قوای معنوی را می توان توسط مانیه تیزم در خود و دیگران تقویت نمود و به همین جهت برای جامعه ، علم مغناطیس چیز فوق العاده پر ارزش است و در آتیه ممکن است که با ترقی این علم دیگر بشر احتیاجی به دارو و غیره نداشته باشد .

(( دورویل )) مانیه تیزم مشهور فرانسه می نویسد : (( نسل درجه سوم را با این نیروی طبیعی مداوا کرده )) آیا با این ترقی نباید انتظار آن روزی را داشته باشیم که بشر معنی بیمار بودن را نفهمیده و به خوشی و سلامتی زندگی سعادتمندی را داشته باشد ؟