مانیه تیزم۱۳۹۹/۸/۲۰ ۷:۳۹:۵۷

مانیه تیزم

آشنایی با مانیه تیزم

  • مانیه تیزم چیست ؟

مانیه تیزم چیست ؟

مانیه تیزم : سال هاست که دوستداران علم (( خود شناسی )) و بخصوص آنان که در آغاز راه تعلیم و آموزش قرار دارند میان نیروی مانیه تیزم و علم هیپنوتیزم تفاوتی قائل نیستند یا اصولا نسبت به تفاوتهای موجود از نظر علمی بی توجه می باشند .  نیروی مانیه تیزم یکی از قوای طبیعت محسوب می شود و...

رفتن به بالا