متافیزیک۱۳۹۹/۸/۲۰ ۷:۳۶:۰۷

متافیزیک

آشنایی با متافیزیک

  • متافیزیک چیست؟

متافیزیک چیست ؟

متافیزیک به معنای فلسفه امروزی؛ یعنی علمی که درباره موجود “بما هو موجود” بحث می کند، فیزیک به معنای طبیعیات است در مقابل الهیات و ریاضیات، و و ترانس فیزیک یا ماوراء الطبیعه علمی است که پیرامون خدا و موجودات ماورایی حرف می زند .رابطه بین فیزیک و متافیزیک رابطه بین جزء و کل است، و...

رفتن به بالا