پاکسازی انرژی های منفی با آب نمک

پاکسازی انرژی های منفی با آب نمک

پاکسازی انرژی های منفی با آب نمک

پاکسازی انرژی های منفی با آب و نمک

آیا شما هم یکی از علائم زیر را دارید ؟
خواب آلودگی و خستگی
کاهش انگیزه
ناتوانی در تفکر و عدم تمرکز
افکار بیش از اندازه منفی
احساساتی نظیر خشم یا تنفر
استرس
هنگامی که ما یکی از نشانه های بالا را تجربه می کنیم ما در مراحل ضعیفی از نظر جسمی ، احساسی یا معنوی هستیم .
در این وضعیت ضعیف ، غیر ارگانیک ها به ما هجوم می آورند و انرژی سیاه بیشتری به ما تزریق می کنند و علائم بالا حتی شدیدتر هم می شوند .

این مطلب را از دست ندهید!  متعالی ساختن میل و آرزو

پاکسازی انرژی های منفی با آب نمک
برای پاکسازی انرژی های منفی چه چیزی نیاز داریم ؟

یک سطل بزرگ
نمک دریایی
شمع سفید
نیمی از سطل با آب جوشیده ی ولرم شده پر شود تا حدی که هنگام غوطه ور شدن پاها در آب قوزک ها را فراگیرد .
سه تا قاشق سر پر غذا خوری پودر سنگ نمک افزوده شود .
( دقت کنید اگر آب ولرم نباشد نمک به خوبی حل نمی شود. )
خالصانه و همراه با ایمان برای پاک شدن از انرژی سیاه به درگاه خداوند به همراه شمع سفید دعا کنید . نیایش عامل مهمی است که موجب بهتر شدن اثر درمانی می شود .
در حالی که پاها در آب غوطه ور است صاف بنشینید .
فاصله بین پاها ۳ سانتی متر باشد . این امر به خنثی شدن انرژی منفی کمک می کند . اگر پاها با هم تماس داشته باشند خنثی کردن انرژی سیاه از طریق پاها سخت می شود .
پاها به مدت پانزده دقیقه در آب باقی بمانند و در حالی که پاها در آب است نام خداوند بنابر مذهب تکرار شود .

این مطلب را از دست ندهید!  آرامش مورد نظر در دسترس نمی باشد ؟!

پاکسازی انرژی های منفی با آب نمک
پنج دقیقه اول :

انرژی منفی از زیر کمر شروع به کاهش می کند .

پنج دقیقه دوم :

انرژی منفی زانو تا کف پا نابود می شود و در پا کمتر می شود .

پنج دقیقه سوم :

انرژی منفی سر ، گلو ، شکم و پشت از بین می رود .
نکته :
در زمان خروج انرژی سیاه شاید نشانه هایی مانند خمیازه کشیدن ، باد گلو ، سستی پاها ، گرم شدن گوش ها و چشم ها تجربه شود . این نشانه ی خروج انرژی منفی است .
این نشانه گاهی پس از آب نمک درمانی نیز مشاهده شده است .
ممکن است آب سیاه رنگ شود یا بوی بد به خود بگیرد و گاهی حتی گرم تر شود . این امر به دلیل برخورد با بسامدهای سیاهی است که از بدن خارج می شود .

این مطلب را از دست ندهید!  هاله نورانی انسان