چاکراها۱۳۹۹/۸/۲۰ ۸:۰۲:۲۹

چاکراها

آشنایی با چاکراها

  • چشم سوم و رؤیت هاله نورانی

چشم سوم و رؤیت هاله نورانی

چشم سوم با اسامی مختلف از جمله چشم معرفت، چشم بصیرت، چشم دل، چشم درون، تیسراتیل و آجنا خوانده می شود و جایگاه آن در کالبد اثیری و منطبق بر پیشانی در جسم فیزیکی است. برخی دانشمندان اعتقاد دارند که ...

  • چاکرای دوم ،چاکرای خاجی یا سوادهیستانا

چاکرای دوم ، چاکرای خاجی یا سوادهیستانا

چاکرای دوم مرکز انرژی جنسی ( گیرنده و فرستنده ) و نفس و خلاقیت است که به عنصر آب نسبت داده می شود که منبع تمام حیات زیست شناختی است .عنصر آب پاک کننده و تطهیر کننده است و سدهایی را که مانع جریان حیات است...

  • چاکرای اول ، چاکرای ریشه یا مولادهارا

چاکرای اول ، چاکرای ریشه یا مولادهارا

اگر چاکرای اول بیش از حد کار کند ممکن است از کوره در بروید و عصبانی و پرخاشگر شوید و این ممکن است زمانی باشد که چیزهایی که شما را مشغول و سرگرم ساخته توسط دیگران یا شرایط مورد سوال قرار گیرد .

  • چاکرا چیست ؟

چاکرا چیست ؟

چاکرا به نقاطی از بدن گفته می شود که از طریق آنها انرژی به بدن وارد یا خارج می شود ، در بدن انسان صدها نقطه ی تمرکز و تجمع انرژی وجود دارد .چاکرا یک واژه ی سانسکریت به معنای (( چرخ گردنده )) یا (( دیسک چرخنده )) است . این دیسک های نور ، گرداب هایی از انرژی ضربان دار هستند که درون کالبد فیزیکی .

رفتن به بالا