چاکراها۱۳۹۹/۸/۲۰ ۸:۰۲:۲۹

چاکراها

آشنایی با چاکراها

  • چاکرا چیست ؟

چاکرا چیست ؟

چاکرا به نقاطی از بدن گفته می شود که از طریق آنها انرژی به بدن وارد یا خارج می شود ، در بدن انسان صدها نقطه ی تمرکز و تجمع انرژی وجود دارد .چاکرا یک واژه ی سانسکریت به معنای (( چرخ گردنده )) یا (( دیسک چرخنده )) است . این دیسک های نور ، گرداب هایی از انرژی ضربان دار هستند که درون کالبد فیزیکی .

Go to Top