چاکرا چیست ؟

چاکرا چیست ؟

چاکرا چیست ؟

چاکرا به نقاطی از بدن گفته می شود که از طریق آنها انرژی به بدن وارد یا خارج می شود ، در بدن انسان صدها نقطه ی تمرکز و تجمع انرژی وجود دارد .چاکرا یک واژه ی سانسکریت به معنای (( چرخ گردنده )) یا (( دیسک چرخنده )) است .

این دیسک های نور ، گرداب هایی از انرژی ضربان دار هستند که درون کالبد فیزیکی . کالبدهای نامرئی هاله نفوذ می کنند و انرژی حیاتی را به آنها انتقال می دهند ( انرژی اتری کیهان و انرژی زمینی برای تغذیه و نگهداری کالبد فیزیکی ) ، این گردابهای انرژی چرخنده جایگاه شعور ، آگاهی روحی ، شهود و تکامل معنوی هستند .

اگر چه هاله انسان حاوی صد چاکرای فرعی و حداقل ۱۲ چاکرای اصلی است ، تمرکز ما بیشتر روی ۷ چاکرا از ۱۲ چاکرای اصلی است : چاکرای ریشه – چاکرای طحال – شبکه ی خورشیدی – چاکرای قلب – چاکرای گلو – چشم سوم – چاکرای تاج .

علت توجه به این چاکراها این است که این ها اساسا با وضعیت فیزیکی ما و سطوح بالاتر آگاهی در ارتباطند . هفت چاکرای اصلی در راستای نخاع قرار گرفته اند . این گرداب های انرژی با یک خط انرژی به نام ساشومنا که از مرکز نخاع می گدرذ اتصال دارند .

در راستای خط ساشومنا ، دو کانال انرژی به نام آیدا ( زنانه ) و پینگالا (مردانه ) قرار دارند که در هم تابیده شده ، مانند شکل چاکراها را در بر گرفته اند و در بدن از ناحیه ی پرینه تا فرق سر امتداد دارند .

چاکرا چیست ؟

در سطوح فیزیولوژیک ، هر چاکرا با قسمتی از عقده های عصبی و غدد سیستم درون ریز در ارتباط است . چاکراها ، جریان انرژی کیهانی و زمینی را به داخل و خارج هاله تنظیم می کنند و انرژی حیاتی را برای حفظ و نگهداری کالبد فیزیکی تغییر و انتقال می دهند .

در سطحی نا محسوس تر چاکراها به عنوان گذرگاههای انرژی ، به بعد متفاوتی از آگاهی عمل می کنند ، بعدی که ورای دنیای سه بعدی ما است .

هر چاکرا به عنوان یک مرکز مستقل آگاهی عمل می کند و بخشی ضروری برای تکامل معنوی ما است . همه ی احساس هایی که در زندگی تجربه می کنیم ، همه ی افکار و همه ی احساسات ما ، از جمله تلخ ترین خاطراتمان در جایگاههای ویژه ای در چاکراها و سیستم هاله ای یافت می شوند .

این موضوع شامل همه ی تجربیات متافیزیک ما در سطوح اختری در حین رویاهایمان نیز هست . اگر چه هر چاکرا به عنوان یک مرکز مستقل آگاهی عمل می کند ، همه ی چاکراها به هم مربوطند و سیستم یکپارچه ای را تشکیل می دهند که ذهن ، بدن و روح را به هم ارتباط می دهند .

هدف اصلی از شناخت و کار با چاکراها ، کسب تکامل و یکپارچگی درونی است . به این ترتیب ما بین جنبه های مختلف آگاهی خود ، از فیزیکی تا معنوی ، یک همبستگی هارمونیک برقرار می کنیم .

در نهایت ما در می یابیم که جنبه های مختلف وجود ما ( فیزیکی ، عاطفی ، ذهنی ، روحی ) همه با هم کار می کنند و هر جنبه بخشی از یک مجموعه کامل است .

موضوع مهمی که باید درک کنیم این است که چاکراها گذرگاه های آگاهی ما هستند ، چاکراها گذرگاه هایی هستند که از طریق آنها نیروهای عاطفی ، ذهنی و روحی جریان یافته ، به صورت فیزیکی بیان می شوند .

انرژی ایجاد شده بوسیله ی افکار و عواطف ما ، از سیستم چاکراها عبور کرده در سلول ها ، بافت ها و ارگان ها توزیع می شود . درک این فرآیند به مابصرتی می دهد که دریابیم چگونه خود ما بر وضعیت جسم ، ذهن و شرایط زندگیمان تاثیر می گذاریم .

چاکرا چیست ؟

  • چاکرا اول – مرکز پایه

واژه ی سانسکریت برای چاکرای ریشه ، (( مولادهارا )) به معنی ریشه است . چاکرای پایه در انتهای نخاع قرار گرفته و رنگ آن قرمز است .

این چاکرا بوسیله ی عنصر زمین کنترل می شود . آگاهی همراه با این چاکرا در ارتباط با موضوعات بقا ، اصول و ارتباط های فیزیکی ، الگوها ، مادی گرایی و واکنش های ابتدایی جنگ و گریز است .

این چاکرا با الگوهای زندگی جمعی نیز ارتباط دارد . چاکرای ریشه وظیفه ی تنظیم جریان انرژی حیاتی ( انرژی کیهانی و زمینی ) را نیز برای تغذیه و حیات کالبد فیزیکی به عهده دارد .

اندامها و ارگان هایی که با این چاکرا در ارتباطند عبارتند از :

پاها ، روده ی بزرگ ، ستون فقرات ، راست روده ، استخوان ها و سیستم ایمنی .

دکتر گربر عقیده دارد که (( چاکرای ریشه با غده های جنسی در ارتباط است ….. ممکن است غده های جنسی با هر دو چاکرای یک و دو مربوط باشند . ))

معرفی چاکراها

  • چاکرا دوم – مرکز طحال

واژه ی سانسکریت برای چاکرای دوم ، (( سوادیست هانا )) به معنی (شیرین و مطبوع کردن ) است . این چاکرا حدودا نزدیک ناف قرار گرفته و رنگ آن نارنجی است .

این چاکرا بوسیله ی عنصر آب کنترل می شود . آگاهی همراه با این چاکرا در ارتباط با نماد گرایی ( سمبولیسم ) ، دوگانه گرایی ( تعادل قطب ها ) ، و ارتباط ها ( چگونگی ارتباط ما با دیگران ، عملکرد ما در رابطه با آنها و چگونگی برقراری و حفظ ارتباط های شخصی ) است .

این چاکرا بر دیدگاه شخصی و ارتباط های ما موثر است ، زیرا نیاز به رشد و تغییر را ایجاد می کند . در سطح ناخودآگاه ، چاکرای طحال ( خاجی ) با امیال جنسی ، احساسات سرکوب شده و ضربه ها در ارتباط است .

این چاکرا هم چنین در بیان عواطف ، لذت ، حرکت ، احساس و توانایی پرورش دادن نقش دارد .

اغلب این بیان بوسیله ی ترس ها و ضربه های نهفته که در دوران کودکی شکل گرفته اند سرکوب می شود .

بعضی از این ترسها . ضربه ها ریشه در خاطرات گذشته زندگی دارد .

این چاکرا کنترل کننده ی ارگان های جنسی ، لگن ، قسمت پایین کمر ، سیستم ادراری و تناسلی ، کولون ، روده ی کوچک و سیستم ایمنی است .

چاکرای طحال با غده های جنسی نیز مربوط است .

چاکرا چیست ؟

  • چاکرا سوم : شبکه خورشیدی

واژه ی سانسکریت این چاکرا (( مانی پورا )) به معنی ( گوهر درخشان ) است زیرا این چاکرا روشن و درخشان است . این چاکرا که در شبکه ی خورشیدی واقع شده و محل آن بالای غده های آدرنال ( فوق کلیوی ) و درست زیر جناغ است ، نوسانی با فرکانس رنگ زرد دارد و توسط عنصر آتش کنترل می شود .

در سطح فیزیکی این چاکرا کنترل کننده ی سیستم متابولیک ( سوخت و ساز ) است و مسئولیت تنظیم و توزیع انرژی متابولیک در بدن را به عهده دارد ، مثل احتراق مواد غذایی برای تولید انرژی .

چاکرای سوم با ماهیچه ها ، غده های آدرنال ،کبد ، طحال ، کیسه ی صفرا ، مهره های کمری و لوزالمعده ارتباط دارد .

آگاهی همراه با شبکه ی خورشیدی در رابطه با اختیارات شخصی است . درباره ی توانایی شخص خود چه احساسی دارید ؟ آیا قادرید جهت زندگی خود را کنترل کنید یا احساس می کنید که در این زمینه ناتوانید ؟

چگونگی بیان خواسته های شما تعیین کننده ی میزان کنترل شما بر زندگیتان است .

چاکرا چیست ؟

  • چاکرا چهارم : مرکز قلب

نام چاکرای قلب در زبان سانسکریت ( آناهاتا ) است . به معنی (( صدایی که بدون برخورد دو چیز انجام می شود )) . این معنی نشان دهنده ی ارتباط انرژی بین شخص و دیگران است . چاکرای قلب که در ناحیه ی قلب قرار گرفته است بازتاب دهنده ی توانایی ما برای ابراز عشق است . ( هم عشق به خود و هم عشق به سایر انسانها ) .

این عشق می تواند به روشهای گوناگون بیان شود . مثلا از طریق هم دردی ، توجه به افراد تیره بخت ، رابطه ی عاشقانه بین اعضای خانواده یا یک ارتباط صمیمی و دوستانه .

این چاکرا هم چنین منعکس کننده ی توانایی و ظرفیت ما برای رسیدن از خود پرستی به عشق بی قید و شرط است . چاکرای قلب به خاطر ارتباط متقابلی که با عواطف و ادراک های ما دارد مهمترین چاکرا است .

 این چاکرا انرژی های والا ( معنوی ) را با انرژی های سطح پایین ( فیزیکی ) متحد می سازد . هماهنگی ذهن و بدن از طریق مرکز قلب برقرار می شود . از طریق تمایلات درونی قلب است که ما قادریم نیازهای درونی خود را کنترل کنیم .

این انرژی عشق نیازهای روحی ما را با تکاپوی دنیای مادی ترکیب می کند تا ما واقعیت های سرنوشت خود را تجربه کنیم . رنگ چاکرا سبز ( و گاهی صورتی ) است و کنترل آن توسط عنصر هوا صورت می گیرد .

چاکرای قلب کنترل کننده قلب ، غده ی تیموس ، سیستم ایمنی درون ریز و سیستم گردش خون است .

معرفی چاکراها

  • چاکرا پنجم : مرکز گلو

چاکرای گلو در زبان سانسکریت ( ویشودهی ) نامیده می شود که به معنی (( تصفیه و پالایش )) است . این چاکرا در گلو رار دارد و از لحاظ درک ور سطح ناخودآگاه ، یکی از آسانترین چاکراهاست .

انسداد این چاکرا مستقیما بر طنابهای صوتی ، دهان و ناحیه اطراف گردن اثر می گذارد . چاکرای گلو بر حیطه ی ارتباطات و سطوح بالای خلاقیت تاثیر دارد .

منظور از ارتباطات چگونگی ابراز وجود ما ، تمایلات ما و چگونگی ارتباط ما با دیگران است . نوسان چاکرای گلو هم فرکانس با رنگ آبی است و کنترل آن توسط عنصر اتر ( و صوت ) صورت می گیرد .

چاکرای گلو کنترل کننده ی گلو ، طنابهای صوتی ، ناحیه ی گردن ، غده های تیروئید و پاراتیروئید و همه ی اشکال ابراز وجود است .

چاکرا چیست؟

  • چاکرا ی ششم : چشم سوم

نام چاکرای  ششم در زبان سانسکریت ( آجنا ) است . واژه ی آجنا اصولا به معنی ( درک کردن ) یا ( بطور کامل فهمیدن ) است .

از طریق این چاکرا ادراک و پیش بینی امکان پذیر است . نوسان این چاکرا به رنگ نیلی است . چاکرای چشم سوم دارای تقابل و قطبیت است . این چاکرا توسط آکاشا کنترل می شود .

چشم سوم ، مرکز نور ، رنگ ، بینش ، آینده نگری ، روشن بینی و واقعیت های مکتوب است . چشم سوم هم چنین بزرگترین آموزگار ما در زمینه ی ترس و عشق است .

این چاکرا با توانایی ما برای دیدن اطراف و درک واقعیت ها بدون پیش داوری ، ارتباط دارد . چشم سوم یک گذرگاه ورودی است . این چاکرا ما را با جهان بیکران کیهانی ارتباط می دهد . این گذرگاه پلی بین سطح فیزیکی و سطوح معنوی است .

با باز کردن چشم سوم ، راهی به سوی واقعیت ها و توانایی های یک دنیای چند بعدی گشوده می شود . بنابراین چشم سوم مرکز بینش است . این چاکرا بوسیله ی عنصر نور کنترل می شود ، رنگ آن نیلی است و کنترل غده ی پینه آل را بر عهده دارد . (( در سطح فیزیکی ، چاکرای پیشانی (چشم سوم ) با غده ی پینه آل ، غده ی هیپوفیز ، نخاع ، چشمها ، گوشها ، بینی و سینوسها در ارتباط است )) .

در متون خاص عملکرد غده ی هیپوفیز و غده ی پینه آل اغلب مبادله می شود . بعضی مولفان معتقدند که غده ی هیپوفیز کنترل چشم سوم و غده ی پینه آل کنترل چاکرای تاج را بر عهده دارد چون چشم سوم به وسیله ی عنصر نور و آکاشا کنترل می شود ، ما غده ی پینه آل را به چشم سوم ارتباط می دهیم .

چاکرا چیست ؟

  • چاکرای هفتم : مرکز تاج

نام این چاکرا در زبان سانسکریت ( ساهاسرارا ) به معنی (( هزار گانه )) است . این چاکرا در فرق سر واقع شده ، رنگ آن بنفش است و توسط عنصر فوهات کنترل می شود . در سطح فیزیکی این چاکرا با ذهن و مغز در ارتباط است .

چاکرای هفتم نماینده ی اجرای تفکر آگاهانه و ناخودآگاه ما ، نحوه ی برخورد ما با عقایدمان در سطح کیهانی و توانایی ما برای دستیابی به شعور جمعی است . آگاهی همراه با چاکرای تاج مربوط به معنویت ما یا درک ارتباطی است که ما به عنوان موجوداتی معنوی در دنیای فیزیکی داریم .

چاکرای تاج ، دروازه ای به سطوح بالای آگاهی یا اراده ی الهی است . رنگ این چاکرا بنفش است و کنترل قشر مخ ، سیستم عصبی مرکزی و غده ی هیپوفیز را بر عهده دارد . غده هیپوفیز یک غده ی اصلی است و به همین دلیل است که ما غده ی هیپوفیز را با چاکرای تاج ارتباط می دهیم .

هفت چاکرا نماینده هفت مرحله ابتدایی تکامل متافیزیکی ما هستند . هر یک از این مراحل با عملکرد همان چاکرا مطابقت دارد . سیستم چاکراها ، عواطف و پاسخ های عاطفی ما را ذخیره و فعال می کند . همه ی افکار ، احساسات و عواطف ما که همه روزه تجربه می کنیم و همه ی خاطرات تجربه های گذشته ما در سیستم انرژی ما ثبت و ذخیره می شوند . هر لایه از کالبد هاله ای با یکی از چاکراها تطابق و همبستگی دارد .

مثلا سطح اول کالبد هاله ای (کالبد اتری ) با چاکرای اول ( چاکرای ریشه ) همبستگی دارد .

کالبد عاطفی با چاکرای طحال همبستگی دارد و به همین ترتیب تا کالبد کتری که با چاکرای تاج همبستگی دارد .

هرگاه می گوییم  یک چاکرا دچار (( عدم تعادل )) شده است به این معنی است که در این چاکرا انرژی کاهش یافته یا مصرف انرژی بالاست . وضعیت این چاکرا می تواند بر وضعیت چاکرای بالا یا پایین آن تاثیر بگذارد .

دقیقا همانطور که هاله منعکس کننده ی وضعیت کلی سلامت ماست ، چاکرا ها نیز همین حالت را دارند .

چاکراها را می توان به آینه های کوچک تشبیه کرد که آنچه در زندگی ما در زمینه ی شخصی یا معنوی در حال وقوع است نشان می دهند زیرا چاکراها نسبت به تحریکات داخلی ( دورنمای ذهنی و عاطفی ما ) و خارجی واکنش نشان می دهند .

چاکراها همه روزه در پاسخ به آنچه ما تجربه می کنیم و اینکه چگونه با این تجربیات کنار می آییم تغییر می کند . به هر حال توانایی ما برای کنار آمدن با هر وضعیت ، بستگی به وضعیت داخلی هر چاکرا دارد .

اگر یک چاکرا در تعادل باشد ( یعنی باز باشد و انرژی در آن جریان داشته باشد ) ما خواهیم توانست نسبت به آنچه تجربه میکنیم واکنشی مطلوب و موثر نشان دهیم . اما هنگامی که یک چاکرا مسدود یا دچار عدم تعادل باشد این توانایی نیز دچار اختلال می شود زیرا وضعیت نامطلوب چاکرا ، ابعاد وجود ما را محدود می کند .