علوم غریبه چیست ؟

۱۳۹۹/۸/۲۰ ۷:۱۱:۵۰

علوم غریبه علمی میراثی از انبیاء ، علمی ناباور، مطمئن و صحیح می باشد.علوم غریبه برای نجات انسانها و اصلاح زندگی آنها به وجود آمده است و باید از این علم به طرز صحیح استفاده نمود.